Avontuurlijke vrijspeelplaats

Binnenkort in Gent

Vrij spelen in zelf gecreëerde speelwereld

Sinds mensenheugenis kiezen kinderen en jongeren die de vrijheid krijgen om te spelen waar en hoe ze willen vaak avontuurlijke plekken uit, in de natuur, een verlaten site, … . Op die plekken kan alles wat los of vast zit gebruikt worden in hun spel: planken en een boom om een kamp te bouwen; kratten en grote stenen om een parcour te creëren; …

Kinderen gaan niet enkel spelen met wat er is, ze zijn ook creator van hun eigen (speel)wereld en gaan deze steeds weer aanpassen volgens eigen behoeften. Zo zijn de mogelijkheden eindeloos en ze kunnen volop ontdekken, experimenteren, creëren en avonturen beleven. Bovendien is er een vrije sociale interactie. Door vrij te spelen in een vrije omgeving kunnen kinderen zich optimaal en holistisch ontplooien en hebben ze een hoog speelplezier.

Vandaag de dag krijgen kinderen weinig ruimte om vrij te spelen. Zowel de fysieke plekken waar ze hun eigen wereld mogen vorm geven, als de emotionele ruimte om vrij te spelen met andere kinderen. Daarom geeft Orvita kinderen volop ruimte om te spelen op de avontuurlijke vrijspeelplaats.

Hoe ziet de avontuurlijke vrijspeelplaats eruit?

Orvita avontuurlijke vrijspeelplaats is een toffe plek met groen waar kinderen de vrijheid krijgen om heel de dag zelf te bepalen wat, hoe, wanneer en met wie ze spelen. Elk kind kiest dus zelf vanuit intrinsieke motivatie wat ze doen: spelen, avonturen beleven, rollenspel, fantasiespel, experimenteren, creatief zijn met klein en groot materiaal, bouwen, projecten realiseren, chillen, … En de kinderen krijgen de vrijheid om de vrijspeelplaats zo vorm te geven volgens hun eigen creatie.

Wij voorzien hiervoor allerlei materialen zoals paletten, planken, buizen, kratten en andere toffe voorwerpen. Daarnaast is er werkgerief (zoals zagen en hamers) en creagerief ter beschikking.

Op de achtergrond zijn er facilitators aanwezig die beschikbaar zijn om te inspireren, te helpen, mee te spelen, te luisteren, te verbinden en vooral ruimte te bieden aan de kinderen om hun eigen flow te volgen. En de facilitators bewaken ook de veiligheid.

Ontzettend veel speelmogelijkheden

 • Een avontuurlijk parcour opzetten en uitproberen
 • Diverse constructies bouwen, zoals een kamp of boomhut
 • Kleine en reuzegrote kunstwerken maken
 • Een groots ridderspel over heel de vrijspeelplaats
 • Rustig chillen en een babbeltje doen in een zelfgemaakte stoel
 • Muziek maken op zelf ontworpen instrumenten
 • in een boom klimmen
 • en eindeloos veel meer mogelijkheden

Inspiratie

De avontuurlijke vrijspeelplaats is geïnspireerd op de ‘Junk Playground’ of ook ‘Adventure Playground’ genoemd. De vrijspeelplaats omvat een bouwspeelplaats en de mogelijkheid om met ‘Loose Parts’ te spelen.

‘Adventure Playground’ sluit erg aan bij de visie van Orvita omtrent spelen, zelfsturing en vertrouwen. Wij verrijken dit door heel de unieke visie van Orvita te integreren. De faciliators gaan vanuit verbindende communicatie en traumabewust om met kinderen, de kinderen mogen meebeslissen over het reilen en zeilen op de vrijspeelplaats, we werken inclusief en kinderen krijgen de ruimte om zich holistisch te ontwikkelen.

En waar komt de naam avontuurlijke vrijspeelplaats vandaan? Lees er meer over op de inspiratiepagina’s.

9 pijlers op de avontuurlijke vrijspeelplaats

Verbinding

In verbinding met zichzelf en elkaar

 • De facilitators gaan om met de kinderen en jongeren vanuit verbindende communicatie, of ook geweldloze communicatie genoemd.
 • Kinderen mogen helemaal zichzelf zijn. Alle hun gevoelens en behoeften zijn helemaal welkom. Ze zijn vrij om zich te tonen en uit te drukken zoals ze zijn. Mocht dit botsen met een ander, dan worden kinderen uitgenodigd om terug te verbinden en te zoeken naar een oplossing die werkt voor beide. Dit kunnen kinderen zelf doen, of met hulp van een facilitator.
 • Facilitators straffen of belonen nooit. Faciliators kijken heel anders naar het gedrag van kinderen. Elk gedrag is een uiting van prachtige behoefte. Daarom luisteren facilitators veel naar kinderen, zodat er ruimte komt voor de gevoelens en behoeften achter wat kinderen doen of zeggen. Facilitators uiten ook wat er bij hen zelf leeft. Ze trachten te verbinden en helpen zoeken naar oplossingen die tegemoet komen aan ieders behoeften.
 • Bij Orvita zijn kinderen nooit stout of braaf, we gebruiken deze termen niet. Facilitators kijken naar de prachtige behoefte achter het gedrag.

In verbinding met de natuur

Spelen in, met en met respect voor de natuur. Kinderen ontdekken en genieten van de natuur. De natuur biedt rijke speel en leermogelijkheden. Zo groeit er verbinding met en waardering voor de natuur.

Spelen

Kinderen en jongeren krijgen de ruimte en vrijheid om te spelen, spelen, spelen… en te spelen.

Zelfsturing & vrijheid

Kinderen en jongeren zijn op de vrijspeelplaats vrij om te spelen en creëren volgens wat hun hartje ingeeft.

Zelfsturing is gezond voor kinderen. Ze krijgen de ruimte om initiatief te nemen en hun creativiteit de vrije loop te laten. Hun gevoel van competentie stijgt, doordat ze kunnen doen en uitproberen waar ze zelf echt voor kiezen. Kinderen voelen zich beter in hun vel en hun zelfvertrouwen groeit.

De kinderen kiezen zelf hoeveel, wanneer en waar ze eten op de vrijspeelplaats. Zo kan elk kind luisteren naar het eigen lichaam en eten volgens eigen behoeften. Geregeld geven kinderen aan hoe ontzettend ze waarderen dat ze zelf kunnen kiezen wanneer en hoeveel ze eten.

Vertrouwen

De facilitators hebben vertrouwen in kinderen en hun mogelijkheden. Zo is er op de avontuurlijke vrijspeelplaats ruimte voor alle vormen van risicovol spel, zoals gebruik van hamer en zagen en klimmen in bomen. In dit spel leren kinderen op hun eigen tempo risico’s inschatten en ontdekken ze hun eigen mogelijkheden en grenzen.

Democratisch

De kinderen en jongeren hebben echte inspraak. Ze mogen meebeslissen over alle aspecten van de vrijspeelplaats, zoals over de afspraken en de beschikbare materialen. Willen kinderen een project op poten zitten? Dat kan zeker. De meeste projecten kunnen gewoon gerealiseerd worden door de kinderen. Is het project wat meer omvattend, dan kunnen kinderen en facilitator samen bekijken hoe dit kan gerealiseerd worden. Beslissingen worden genomen met consent op basis van behoeften. Zo houden we rekening met ieders behoeften.

Ook als ouder ben je welkom om je stem te laten horen. Spreek gerust een facilitator aan of contacteer ons via mail of telefonisch.

Agile

De avontuurlijke vrijspeelplaats groeit organisch mee met de behoeften die er leven. Dit is letterlijk doordat de vrijspeelplaats visueel evolueert, door constructies die kinderen bouwen, wijzigen en soms afbreken, door nieuwe materialen die aangebracht worden. Daarnaast wijzigen de afspraken, ontstaan nieuwe projecten volgens de behoeften die er leven bij kinderen.

Holistisch

Spelen is een natuurlijke en holistische manier van leren. Op de avontuurlijke vrijspeelplaats leren en ontwikkelen kinderen en jongeren o.a. sociale interactie, diverse vaardigheden, motorische skills, ruimtelijk denken, en zo veel meer…

Traumabewust

De facilitators werken traumabewust. Ze zijn sensitief dat onder het gedrag van kinderen mogelijke trauma’s kunnen zitten en gaan hier zorgzaam mee om. Ze bieden ruimte en luisteren empathisch naar alle emoties die kinderen tonen via gedrag, lichaamstaal, woorden en spel. De facilitators communiceren zorgzaam hierover met ouders, waarbij ze ook rekening houden met de behoeften van het kind.

Inclusief

Alle kinderen en jongeren zijn welkom op de avontuurlijke vrijspeelplaats.

Ook kinderen met een fysieke of mentale beperking, sociaal-emotioneel probleem of een label zoals ADHD, ASS of hoogbegaafdheid zijn van harte welkom. Door zelfsturing en omgang vanuit verbindende communicatie, ervaren heel wat van deze neurodiverse kinderen bij Orvita ruimte om zichzelf te zijn, bloeien ze open en vertonen ze minder uitdagend gedrag. Als je een kind wil inschrijven die extra zorg of aandacht nodig heeft, vragen we om contact op te nemen. Zo kunnen we samen bekijken wat mogelijk is rekening houdend met de behoeften van jou als ouder, je kind, de andere kinderen en de facilitators.

Om de vrijspeelplaats ook toegankelijk te maken voor gezinnen die het financieel minder breed hebben, werken wij samen met Uitpas regio Gent. Hierdoor krijgen kinderen met een Uitpas regio Gent met kansentarief, 80% korting.

Lees meer over de visie van Orvita.

Facilitators

De facilitators zijn er in de eerste plaats om ruimte te bieden aan het vrij spel van de kinderen. Ze zijn op de achtergrond aanwezig en beschikbaar als kinderen hen nodig hebben. Als een kind hierom vraagt kunnen ze inspiratie en advies geven, mee denken om een oplossing te vinden of mee brainstormen om een project te realiseren. Een facilitator kan ook helpen met materiaal te verslepen of een kamp te bouwen. Facilitators zijn zelf ook speelvogels, ze spelen graag mee. Facilitators luisteren echt naar kinderen. Ze luisteren naar wat er leeft bij kinderen: als ze een verhaal vertellen, als ze hun gevoelens uiten, als ze vertellen over een conflict,… Bij conflict kan een facilitator ook bemiddelen, waarbij verbinding centraal staat. En soms komt een facilitator zelf met een idee of project. De kinderen zijn volledig vrij hier al dan niet aan mee te doen.

 • Per 10 kinderen is er minstens één facilitator aanwezig
 • De facilitators zijn opgeleid in verbindende communicatie, zelfsturing, de kracht van spelen en traumabewust omgaan met kinderen.

Wil jij facilitator worden op de avontuurlijke vrijspeelplaats?

Ouders

Neem daarom gerust alle tijd bij het afscheid van je kind. Wil je graag nog een tijdje blijven als je kind went, geen probleem. Het welzijn van elk kind staat voorop.

De avontuurlijke vrijspeelplaats is er voor de kinderen om zelfsturend aan de slag te gaan. Dus vanaf dat je kind vertrokken is in zijn spel, vragen we ouders om een stap achteruit te doen en je kind vrij te laten spelen, zonder opmerkingen, ongevraagd advies of hulp. Kijk van achter de omheining mee. Of ga gerust iets anders doen, werken, winkelen of lekker ontspannen. De facilitators zijn er voor je kind.

De plek

Toffe plek in Gent. Lees binnenkort over de prachtige plek van de avontuurlijke vrijspeelplaats.

Praktisch

Openingsdagen

Opent binnenkort in Gent

Heb je zin om de avontuurlijke vrijspeelplaats mee op te bouwen of faciliator te worden? Word vrijwilliger.