Free to Learn

Why unleaching the instinct to play will make our children happier, more self-reliant and better students for live

2013

Ontwikkelingspsycholoog Peter Gray geeft aan dat om kinderen optimaal te laten ontwikkelen in een veranderende wereld, we best het vertrouwen geven aan kinderen om aan het roer te staan van hun eigen leren en ontwikkeling. Gebaseerd op onderzoek vanuit antropologie, psychologie en geschiedenis toont Gray aan dat spelen de belangrijkste manier is hoe kinderen leren, problemen oplossen, leren omgaan met anderen en veerkrachtig in het leven staan.