Schoolgeld

Omdat we de vrijheid willen om de school te organiseren volgens onze eigen visie, kiezen we ervoor om Orvita school niet te laten subsidiëren door de Vlaamse Overheid. Om onze school te kunnen realiseren, betaal je als ouder schoolgeld.

Behoeften

Het huidig systeem van schoolgeld is gegroeid door af te stemmen op de behoeften van de schoolgemeenschap:

 • Levendige schoolgemeenschap: Een voldoende grote schoolgemeenschap hebben, waar heel wat interacties en kruisbestuiving tussen kinderen, jongeren, facilitators en ouders mogelijk zijn. Dus een rijke gemeenschap, die heel wat ontdek- speel- en leerkansen biedt.
 • Een hechte gemeenschap met betrokken ouders: Zodat ouders voeling hebben met de werking en visie van Orvita. Zodat er warme interacties zijn tussen ouders. En zodat ouders zich veilig voelen om over bedenkingen en twijfels open te communiceren.
 • Ondersteuning en bijdragen: Orvita runnen vraagt heel wat werk. Vele handen maken lichter werk. Daarom nodigen we ouders uit om actief bij te dragen aan Orvita.
 • Flexibiliteit en flow: We willen graag rekening houden met de behoeften en flow van ouders en kinderen. Een kind wil misschien graag een periode wat meer thuis zijn en een andere periode juist veel meer in de schoolgemeenschap vertoeven. Een gezin kiest misschien om een langere gezinsreis te maken. Bij gescheiden ouders zijn de behoeften om naar Orvita te komen bij papa anders dan bij mama. Naast Orvita doen kinderen misschien nog andere activiteiten waar ze ruimte voor willen. Soms wil een kind graag wat meer komen en soms wat minder. Daarom kan je bij Orvita vrij kiezen welke dagen je kind komt, en het schoolgeld gaat flexibel mee.
 • Financiële haalbaarheid voor Orvita: Met het schoolgeld in combinatie met alternatieve inkomsten, trachten we de kosten te dekken en een eerlijke vergoeding te geven aan faciliators.
 • Financiële haalbaarheid voor gezinnen: Een schoolgeld systeem dat voor zo veel mogelijk ouders financieel haalbaar is. Enkel financieel bijdragen kan voor gezinnen een grote hap uit hun gezinsbudget zijn. Hier willen we graag aan tegemoet komen door in ruil voor mee te werken, lager schoolgeld te vragen.

Schoolgeld: 3 manieren

Als ouder kan je kiezen tussen 3 manieren van bijdragen aan Orvita.

 1. Meewerken
 2. niet meewerken: optie 1
 3. niet meewerken: optie 2

1. Meewerken

Je kiest als ouders om actief mee te werken aan Orvita.

Abonnementsgeld per jaar

 • 1ste kind van het gezin: 650 EUR
 • 2de kind van het gezin: 650 EUR
 • 3de en volgende kinderen van het gezin: geen abonnementsgeld

Hoeveel meewerken?

Per 8 uur werken mogen alle kinderen van het gezin 4 dagen komen zonder dagbedragen te betalen

Dus 290 uur per jaar meewerken of gemiddeld 8 uur per week (voor de schoolweken): 4 dagen per week voor alle kinderen van het gezin waarvoor je geen dagbedragen hoeft te betalen.

Dus 145 uur per jaar meewerken of gemiddeld 4 uur per week (voor de schoolweken): 2 dagen per week voor alle kinderen van het gezin waarvoor je geen dagbedragen hoeft te betalen.

Dagbedrag

Komen de kinderen meer dan dan waarvoor uren gewerkt is, dan betaal je voor de extra dagen de dagbedragen.

 • 1ste kind van het gezin: 25,00 EUR
 • 2de kind van het gezin: 18,75 EUR
 • 3de en volgende kinderen van het gezin: 15,00 EUR

Hoe meewerken?

Meewerken kan op diverse manieren. We willen graag samen afstemmen. Wat heeft Orvita nodig en wat wil en kan je als ouder bieden. We spreken steeds op voorhand af, welke taken en voor hoeveel uren. Meewerken kan o.a. op volgende manieren:

 • Als facilitator: om de kwaliteit te bewaken verwachten we de nodige vaardigheid in verbindende communicatie en vertrouwen in zelfsturing.
 • Kuisen en onderhoud
 • Klusjes doen
 • Administratieve taken opnemen
 • Alternatieve inkomsten genereren: Europese subsidies, crowdfunding, benefiet organiseren, …
 • Bijdragen om aan de bekendmaking van Orvita en externe communicatie: sociale media levendig houden, nieuwsbrief schrijven, website onderhouden, evenementen organiseren, standje op evenementen, …
 • Andere taken die bijdragen aan Orvita

De ouderraden, themadagen voor ouders, gesprekken omtrent het kind en andere activiteiten voor ouders kunnen niet meetellen voor de meewerkende uren. Ook vergaderingen tellen niet mee bij deze uren.

2. Niet meewerken: optie 1

Je kiest om niet mee te werken, en meer financieel bij te dragen.

Interessanter als je kinderen gemiddeld meer dan 2 dagen per week komen.

abonnementsgeld per jaar

 • 1ste kind van het gezin: 650 EUR
 • 2de kind van het gezin: 650 EUR
 • Volgende kinderen: geen abonnementsgeld

Dagbedrag

Het dagbedrag is te betalen per dag dat je kind aanwezig is op school of een activiteit van school.

 • 1ste kind van het gezin: 25,00 EUR
 • 2de kind van het gezin: 18,75 EUR
 • 3de en volgende kinderen van het gezin: 15,00 EUR

3. Niet meewerken: optie 2

Je kiest om niet mee te werken, en meer financieel bij te dragen.

Interessanter als je kinderen gemiddeld 1 à 2 dagen per week komen.

Abonnementsgeld per jaar

 • 1ste kind van het gezin: 250,00 EUR
 • 2de kind van het gezin: 250,00 EUR
 • 3de en volgende kinderen van het gezin: geen abonnementsgeld

Dagbedrag

Het dagbedrag is te betalen per dag dat je kind aanwezig is op school of een activiteit van school.

 • 1ste kind van het gezin: 30,00 EUR
 • 2de kind van het gezin: 24,00 EUR
 • 3de en volgende kinderen van het gezin: 18,00 EUR

Betaling

Abonnementsgeld is te betalen in begin schooljaar en is niet terugbetaalbaar.

Maandelijks betaal je een voorschot volgens het verwachte aantal dagen dat je kind komt.

Per trimester is er een afrekening van het voorbije trimester.

Bijdrage proefperiode

De proefperiode biedt ruimte aan ouders en kind om te ervaren of Orvita school echt passend is voor ouders en kind. De proefperiode duurt 10 dagen, vrij in te plannen op dagen dat de school open is.

Voor deze 10 dagen vragen wij een bijdrage van 350,00 EUR, te betalen voor de start van de proefperiode.

Inschrijven

Zou je je kind graag naar
democratische school Orvita laten gaan?

Infomoment Orvita

Infomoment Orvita

Wil je graag met Orvita kennismaken?

Op het infomoment krijg je meer te horen over:

Je krijgt de ruimte om al je vragen te stellen.

Kom naar het infomoment op:

 • zaterdag 22 april 2023
 • zondag 18 juni 2023

Steun Orvita