Bijscholing & workshops
voor leerkrachten, begeleiders, opvoeders en ouders

Verbindende communicatie – Geweldloze communicatie
Aware Parenting – Afgestemd opvoeden
De kracht van spelen
Zelfsturing – Zelfsturend leren
Participatie vanuit consent op basis van behoeften
Vertrouwen
Traumabewust