Bijscholing & workshops
voor leerkrachten, begeleiders, opvoeders en ouders

Verbindende communicatie – Geweldloze communicatie
Aware Parenting – Afgestemd opvoeden
De kracht van spelen
Zelfsturing – Zelfsturend leren
Participatie vanuit consent op basis van behoeften
Vertrouwen
Traumabewust

Werk je voor een buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf, organisatie voor bijzondere jeugdzorg, voorziening voor mensen met een beperking, jeugdvereniging, sportclub, kleuter, lager of middelbare school? Ben je werkzaam in het jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg, opvoedingswinkel, huis van het kind, ontmoetingsplek voor ouders, … ? Of werk je bij een gemeente, stad of organisatie die deze diensten organiseert of ondersteunt?

 • Zou je graag het welzijn en de betrokkenheid van kinderen en jongeren in je organisatie of bij ouders willen versterken?
 • Zou je graag de inzichten en vaardigheden willen vergroten bij je medewerkers of bij ouders om verbindend om te gaan met verdriet, boosheid, angst, conflicten, moeilijk gedrag en trauma bij baby’s, peuters, kinderen en jongeren?
 • Zou je graag de begeleiders, opvoeders, leerkrachten of ouders willen ondersteunen om te gaan staan voor hun eigen behoeften en tevens echt rekening te houden met de noden van de kinderen en jongeren?
 • Zou je graag de begeleiders, opvoeders, leerkrachten of ouders willen laten ontdekken hoe ze zelfstandigheid, eigen keuze en zelfsturing bij kinderen en jongeren kunnen vergroten?
 • Zou je graag inzichten en vaardigheden willen bijbrengen bij je medewerkers of bij ouders om de kwaliteit en mogelijkheden van vrij spel te vergroten?
 • Zou je graag je medewerkers effectieve tools aanreiken om participatie van kinderen en jongeren te realiseren in een verbindende sfeer?
 • Zou je graag de relatie tussen de begeleiders, opvoeders of leerkrachten en ouders willen verstevigen?

Orvita biedt voor je school of organisatie vorming, bijscholing, opleiding, studiedagen of workshops op maat aan omtrent het omgaan met baby’s, peuters, kinderen en jongeren.

De bijscholingen of opleidingen van Orvita focussen op het bouwen van een authentieke relatie met baby’s, peuters, kinderen en jongeren gebaseerd op verbinding en vertrouwen. Op het leren hoe je kinderen en jongeren de ruimte kan geven zich optimaal te ontplooien vanuit zelfsturing. En hoe je verbindende kinderparticipatie kan organiseren.

De basis van ons aanbod is verbindende communicatie. Aware Parenting, de kracht van spelen, zelfsturend leren en participatie vanuit consent op basis van behoeften sluiten hier naadloos op aan. Vertrouwen in kinderen en jongeren is hierbij essentieel. En traumabewust omgaan met kinderen en jongeren is heel waardevol om het welzijn van kinderen te verhogen en de relatie met kinderen te verstevigen.

De workshops of vormingen kunnen focussen op één of meerdere van deze aspecten:

Verbindende communicatie – Geweldloze communicatie

Bij verbindende communicatie (ook geweldloze communicatie genoemd) vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij de ander. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en de ander verrijkt. Ontdek hoe verbindende communicatie kan inzetten worden om:

 • te gaan staan voor je eigen grenzen/behoeften en tevens echt rekening te houden met de behoeften van kinderen en jongeren
 • het welzijn en de betrokkenheid van kinderen en jongeren te verhogen
 • zorgzaam om te gaan met emoties van kinderen en jongeren
 • om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het oplossen van conflicten
 • de relatie met ouders te verstevigen
 • en meer…

Aware Parenting – Afgestemd opvoeden

Bij Aware Parenting kijk je naar wat er achter het gedrag van een kind zit en stem je af op het kind rekening houdend met de waarom van het gedrag. Via huilen, lachen en spelen uiten, ontladen en verwerken kinderen opgestapelde spanning, stress en trauma. Aware Parenting leert ons hier liefdevol mee omgaan. Afgestemd Opvoeden neemt Aware Parenting als basis om met kinderen om te gaan.

De kracht van spelen

Spelen is de natuurlijke manier van leren en spel is de taal van kind. Spel biedt vele mogelijkheden om de relatie met je kind te versterken en om kinderen pijnlijke gevoelens te helpen uiten en te verwerken. (Her)ontdek de kracht van spelen in jezelf en leer hoe je kinderen kan faciliteren in hun (vrij) spel.

Zelfsturing – zelfsturend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. Als kinderen vanuit intrinsieke motivatie leren en dingen doen, leren het snelst en verankeren het geleerde het diepst. Bovendien verhoogt dit hun welzijn en blijven ze in contact met zichzelf. Bij zelfsturing zijn kinderen eigenaar van hun eigen leven en leerproces. Hoe kan je kinderen en jongeren hun zelfstandigheid vergroten en hun persoonlijk (leer)proces zo optimaal mogelijk faciliteren?

Participatie vanuit consent op basis van behoeften

Consent op basis van behoeften is een beslissingsproces waarbij iedereen echt gehoord wordt en maximaal rekening wordt gehouden met ieders behoeften. Door eerst te focussen op de behoeften die spelen, kunnen we afstand nemen van de concrete situatie, waardoor er meer ruimte is voor creativiteit om tot een strategie te komen die door iedereen gedragen wordt. Ervaar de kracht van dit verbindend beslissingsproces. En leer hoe je dit proces kan faciliteren om kinderen en jongeren actief te betrekken, hun inbreng echt te horen en een gedragen besluit te nemen.

Vertrouwen

Vertrouwen is geloven dat het wel goed komt, zonder dat je weet hoe of op welke manier. Om vanuit verbinding en zelfsturing met kinderen en jongeren om te gaan is vertrouwen essentieel. Leer je twijfels en angsten kennen in de omgang met kinderen en jongeren. We ondersteunen je om deze angsten te transformeren naar verbinding met jezelf en vertrouwen in kinderen en jongeren.

Traumabewust

Kinderen en jongeren dragen kleine en grote trauma’s met zich mee. Deze trauma’s wegen op hun welzijn en leervermogen. In de omgang met kinderen en jongeren komen blokkades en patronen die voortkomen uit trauma geregeld aan de oppervlakte. Hoe merk je trauma op? En hoe ga je hier zorgzaam mee om? In de opleidingen waar we inzoomen op trauma, kunnen o.a. aan bod komen: oog hebben voor en dieper inzicht in trauma, zorgzaam omgaan met trauma, ruimte geven aan ontladen en verwerken van trauma via huilen, lachen en spelen en tevens bewust omgaan met eigen blokkades en trauma’s.

Getuigenissen

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Dit is de beste bijscholing die we sinds jaren hebben gehad.

Mogelijke thema’s voor bijscholingen en opleidingen

Hier volgen ter inspiratie thema’s die de opleiders van Orvita o.a. kunnen aanbieden:

 • Introductie verbindende communicatie
 • Emoties bij kinderen
 • Verbinden met kinderen
 • Speels verbinden met kinderen: spel als middel om de relatie te versterken
 • Verbindend communiceren met baby’s en peuters
 • Empathisch luisteren naar kinderen
 • Voorbij straffen en belonen, samenwerken vanuit verbinding
 • Constructief omgaan met boosheid, verdriet en angst van een kind
 • Wat als een kind ‘nee’ zegt?
 • Verbindend omgaan met uitdagend gedrag van een kind
 • Traumabewust omgaan met kinderen en jongeren
 • Eigen boosheid, onmacht, schuld en schaamte, wat doe je ermee?
 • Zelfzorg in de omgang met kinderen
 • Bewust en zorgzaam omgaan met eigen triggers en trauma’s
 • Verbindend communiceren met ouders
 • Verbindend communiceren met collega’s
 • Van angst naar vertrouwen
 • Respectvol omgaan met de lichamelijke grenzen van kinderen
 • Beslissingen nemen vanuit consent op basis van behoeften in een organisatie
 • Beslissingen nemen vanuit consent op basis van behoeften met kinderen en jongeren
 • Participatie van kinderen verhogen
 • De kracht van spelen
 • Vrij spel faciliteren
 • De kracht van zelfsturend leren
 • Zelfsturend leren faciliteren
 • en nog meer…

De opleiders

 • Stijn De Neve
 • Marie Pons

Gepassioneerd

De opleiders zijn enorm enthousiast en gepassioneerd over de inhouden die ze brengen. Het is hun missie om deze uit te dragen en in de praktijk te realiseren. En ze kiezen ervoor om hierover te blijven leren en groeien, zodat hun inzichten, vaardigheden en ervaringen steeds verder uitdiepen.

Voeling met de praktijk

De opleiders werken zelf met kinderen en jongeren. Ze hebben dus voeling met de dagelijkse realiteit van het omgaan met kinderen en jongeren en kunnen vele voorbeelden aanbrengen en effectief inspelen op vragen van deelnemers.

Hoe werken we?

Afgestemd op de behoeften van de organisatie

We luisteren graag wat uw wensen zijn omtrent het thema, inhoud, werkvormen en duur van de bijscholing of workshop. Zo kunnen we vorming echt aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.

Afgestemd op de behoeften van de deelnemers

De opleider gaat flexibel om met de inhoud en vorm van de bijscholing. De opleider past de opleiding graag aan, aan de deelnemers die er zijn. Zo mogen deelnemers steeds vragen stellen. Kunnen we dieper ingaan op een bepaalde situatie of thema. En eventueel kan er een andere oefening gedaan. Op die manier sluit de workshop zo veel mogelijk aan bij de behoeften van de deelnemers.

Duur?

We kunnen een workshop van 2 of meer uur, een bijscholing van een dag, een reeks van meerdere studiedagen of een volledig jaartraject organiseren. De lengte van een opleiding kan dus volledig aangepast worden aan de behoeften in uw organisatie. We willen wel graag meegeven dat de inhouden die wij geven, zoals verbindende communicatie, veel tijd vragen om deze echt te vatten, te integreren en dagdagelijks in praktijk te brengen. Anderzijds heeft een workshop van 2,5 uur reeds positieve impact bij deelnemers in hun omgang met kinderen en jongeren.

Waar?

De thuisbasis van Orvita is Gent. Wij komen graag naar u toe om vormingen en workshops te geven in uw organisatie in heel Vlaanderen, Brussel, Nederland en online.

Taal?

De opleiders kunnen de opleiding geven in het Nederlands of in het Engels.

Kostprijs?

Wij maken graag een offerte op maat van uw wensen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@orvita.be of bel naar Stijn De Neve: +32 (0) 494331667

Meer info en offerte

 • Heb je nog vragen of zou je graag meer info ontvangen?
 • Ontvang je graag een offerte op maat voor één of meerdere vormingen of workshops?
 • Zou je graag met Orvita in zee gaan om een opleiding te organiseren voor jou organisatie?

Mail naar info@orvita.be of bel Stijn De Neve: +32 (0) 494331667

Wij helpen je graag verder.