Pijlers

Verbinding

Creƫren van verbinding tussen leden van de gemeenschap en tussen de gemeenschap en zijn omgeving, gebruik makend van o.a. geweldloze communicatie ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

Vertrouwen

Kinderen en jongeren krijgen de ruimte en het vertrouwen om helemaal zichzelf te mogen zijn en zichzelf en de wereld te ontdekken.

Zelfsturing

Kinderen en jongeren zijn eigenaar van hun eigen leven en leerproces.

Democratisch

Alle leden van de gemeenschap hebben een volwaardige en gelijkwaardige inspraak en beslissingen worden genomen met consent, rekening houdend met ieders behoeften.

Spelen

Spelen is de natuurlijke manier van leren. In de flow van het spelen ontwikkelen kinderen en jongeren hun hele menselijke persoon. Daarom krijgen kinderen en jongeren volop de ruimte en tijd om te spelen.

Inclusief

Iedereen hoort er bij, is een volwaardig mens en mag zichzelf zijn, ongeacht leeftijd, eventuele beperking, geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, uiterlijk, competenties en moeilijkheden.
We werken met gemengde leeftijden.

Holistisch

Kinderen en jongeren krijgen de ruimte voor de ontwikkeling van de gehele menselijke persoon.

Agile

De gemeenschap is een levend organisme, het evolueert mee met de noden van de gemeenschap en de omgeving waarin deze gevestigd is.