Orvita kamp

Waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn

Kampen op basis van zelfsturing
en verbindende communicatie

Een kind dat dicht bij zichzelf kan zijn,
staat zoveel sterker in het leven

koken

Verbindende communicatie

De begeleiders zijn getraind in geweldloze communicatie, een vorm van communicatie die naar gevoelens en behoeftes luistert en op basis daarvan naar oplossingen zoekt. We zoeken in een conflict dus niet naar wie gelijk had en wie gestraft moet worden. We gaan ervan uit dat iedereen handelt vanuit zijn behoeften en niet uit slechte wil. De begeleiders nemen de tijd om echt te luisteren naar de gevoelens, ideeën en verhalen van de kinderen en om hier volop mee rekening te houden. We werken aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Zelfsturing

Kinderen die de ruimte krijgen om vrij te spelen en zelfsturend te leven staan doorgaans dichter bij zichzelf en hebben meer zelfvertrouwen. Kinderen voelen zich het best in hun vel als ze kunnen doen waar ze echt voor kiezen. Dan doen ze dit met enthousiasme en genieten ze ervan. Bovendien steken ze er dan het meest van op. Door hun nieuwsgierigheid ontdekken, groeien en leren ze sowieso, op hun eigen manier en ritme, zodat zij wat ze leren veel beter kunnen integreren.

We starten de dag met een kring waar de kinderen de ruimte krijgen om te delen hoe het met hun gaat en waar ze zin in hebben. Hieruit ontstaan verschillende activiteiten die organisch groeien doorheen de dag. We kunnen gaan knutselen, voetballen, een spelletje, bosspel of toneel spelen, kampen bouwen, een heuse fantasiewereld creëren, een verhaal schrijven, samen koken,… Wat er ook bij de kinderen leeft en waarvoor de mogelijkheden er zijn.

Kamp bouwen - Orvita

Praktisch

Kamp kerstvakantie

Voor dit kamp kan u per dag inschrijven.
We zijn open op volgende dagen:
maandag 23 december 2019
dinsdag 24 december 2019 (tot 15u)
vrijdag 27 december 2019
maandag 30 december 2019
dinsdag 31 december 2019 (tot 15u)
donderdag 2 januari 2020
vrijdag 3 januari 2020

Kamp krokusvakantie

ma 24 t.e.m. woe 26 februari 2020

Uren

dagelijks van 9u tot 17u
24 en 31 dec van 9u tot 15u

Kampplaats

Een tof huis in Gent in de buurt van groen.
Een lieve speelse hond en 2 poezen houden ons gezelschap.
Textielstraat 17, Gent

In de nabije toekomst organiseren we nog meer kampen zowel in Gent als in regio Antwerpen

Prijs

35 EUR per dag tijdens kerstvakantie
30 EUR voor 24 en 31 dec
105 euro voor krokusvakantie (3 dagen)
Middageten zelf meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.

Leeftijd

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar.
Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.

Kleine groep

Om de zorg voor de groep en de aandacht voor ieder kind te waarborgen werken we met een kleine groep kinderen.
Tijdens de kerstvakantie en de krokusvakantie is er plaats voor maximum 10 kinderen en zijn er 2 begeleiders.

Inschrijven

Uw kind inschrijven doet u door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen. Vervolgens ontvangt u een automatische e-mail met betalingsinfo. Zodra wij uw inschrijving en de volledige betaling hebben ontvangen is de inschrijving definitief.

Voor het kamp tijdens de kerstvakantie kan u per dag inschrijven.

Keuze kamp

Gegevens kindGegevens ouder 1Gegevens ouder 2


Medische gegevens

Toestemming gebruik beeldmateriaal

De weg naar Orvita

Nieuwsbrief

Privacybeleid