Orvita kampen

Waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn
Kampen op basis van zelfsturing en verbindende communicatie
Een kind dat dicht bij zichzelf kan zijn, staat zo veel sterker in het leven
Elke schoolvakantie zijn er kampen

Komende kampen

1 t.e.m. 5 juli 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent

8 t.e.m. 12 juli 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent

12 t.e.m. 14 augustus 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent

19 t.e.m. 23 augustus 2024

location_on Schore (Middelkerke)

hotel met overnachting

26 t.e.m. 30 augustus 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent

Doen waar je van droomt en helemaal jezelf zijn

Het kamp waar je kind van droomt.
Waar ze activiteiten doen waar ze echt zin in hebben.
Waar ze helemaal zichzelf mogen zijn met al hun gevoelens en behoeften.

We dragen heel bewust zorg voor het welbevinden van elk kind, door naar hen te luisteren en echt rekening te houden met ieders behoeften.
En elk kind kiest vanuit intrinsieke motivatie welke activiteiten hij of zij wil doen.

We werken vanuit zelfsturing, verbindende communicatie en traumabewust.

Kieskamp – zelfsturing

De kinderen krijgen de ruimte om te delen waar ze zin in hebben. Hieruit ontstaan verschillende activiteiten die organisch groeien doorheen de dag. We kunnen gaan knutselen, voetballen, een spelletje, bosspel of toneel spelen, kampen bouwen, een heuse fantasiewereld creëren, een verhaal schrijven, samen koken, op uitstap gaan,… Wat er ook bij de kinderen leeft en waarvoor de mogelijkheden er zijn.

Kinderen die de ruimte krijgen om vrij te spelen en zelfsturend te leven staan doorgaans dichter bij zichzelf en hebben meer zelfvertrouwen.

Kinderen voelen zich het best in hun vel als ze kunnen doen waar ze echt voor kiezen. Dan doen ze dit met enthousiasme en genieten ze ervan. Bovendien steken ze er dan het meest van op. Door hun nieuwsgierigheid ontdekken, groeien en leren ze sowieso, op hun eigen manier en ritme, zodat zij wat ze leren veel beter kunnen integreren.

Verbindende communicatie

De facilitators zijn getraind in geweldloze communicatie, een vorm van communicatie die naar gevoelens en behoeftes luistert en op basis daarvan naar oplossingen zoekt. We zoeken in een conflict dus niet naar wie gelijk had en wie gestraft moet worden. We gaan ervan uit dat iedereen handelt vanuit zijn behoeften en niet uit slechte wil. De begeleiders nemen de tijd om echt te luisteren naar de gevoelens, ideeën en verhalen van de kinderen en om hier volop mee rekening te houden. We werken aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Wist je dat …

 • Kinderen echt heel de dag kunnen kiezen wat ze doen.
 • Facilitators nooit straffen of belonen. Faciliators kijken heel anders naar het gedrag van kinderen. Elk gedrag is een uiting van prachtige behoefte. Daarom luisteren facilitators veel naar kinderen, zodat er ruimte komt voor de gevoelens en behoeften achter wat kinderen doen of zeggen. Facilitators uiten ook wat er bij hen zelf leeft. Ze trachten te verbinden en helpen zoeken naar oplossingen die tegemoet komen aan ieders behoeften.
 • Kinderen zijn nooit stout of braaf, we gebruiken deze termen niet. Facilitators kijken zoals uitgelegd in het vorige punt naar de prachtige behoefte achter het gedrag.
 • Je als ouder alle tijd mag nemen bij het afscheid van je kind. Wil je graag nog een tijdje blijven (een half uurtje of zelfs meerder uren) als je kind went, geen probleem. Het welzijn van elk kind staat voorop.
 • Kinderen zelf kiezen hoeveel en wanneer ze eten. Zo kan elk kind luisteren naar het eigen lichaam en eten volgens eigen behoeften. Geregeld geven kinderen aan hoe ontzettend ze waarderen dat ze zelf kunnen kiezen wanneer en hoeveel ze eten.

9 pijlers op kamp

Verbinding

In verbinding met zichzelf en elkaar

 • De facilitators gaan om met de kinderen vanuit verbindende communicatie, of ook geweldloze communicatie genoemd.
 • Kinderen mogen helemaal zichzelf zijn. Alle hun gevoelens en behoeften zijn helemaal welkom. Ze zijn vrij om zich te tonen en uit te drukken zoals ze zijn. Mocht dit botsen met een ander, dan worden kinderen uitgenodigd om terug te verbinden en te zoeken naar een oplossing die werkt voor beide. Dit kunnen kinderen zelf doen, of met hulp van een facilitator.
 • Facilitators straffen of belonen nooit. Faciliators kijken heel anders naar het gedrag van kinderen. Elk gedrag is een uiting van prachtige behoefte. Daarom luisteren facilitators veel naar kinderen, zodat er ruimte komt voor de gevoelens en behoeften achter wat kinderen doen of zeggen. Facilitators uiten ook wat er bij hen zelf leeft. Ze trachten te verbinden en helpen zoeken naar oplossingen die tegemoet komen aan ieders behoeften.
 • Bij Orvita zijn kinderen nooit stout of braaf, we gebruiken deze termen niet. Facilitators kijken naar de prachtige behoefte achter het gedrag.

Spelen

Kinderen krijgen de ruimte en vrijheid om te spelen, spelen, spelen… en te spelen.

Zelfsturing & vrijheid

Kinderen kiezen wat ze doen

Kinderen zijn vrij om te spelen en creëren volgens wat hun hartje ingeeft.

Zelfsturing is gezond voor kinderen. Ze krijgen de ruimte om initiatief te nemen en hun creativiteit de vrije loop te laten. Hun gevoel van competentie stijgt, doordat ze kunnen doen en uitproberen waar ze zelf echt voor kiezen. Kinderen voelen zich beter in hun vel en hun zelfvertrouwen groeit.

Kinderen kiezen zelf hoeveel en wanneer ze eten

De kinderen kiezen zelf hoeveel, wanneer ze eten. Zo kan elk kind luisteren naar het eigen lichaam en eten volgens eigen behoeften. Geregeld geven kinderen aan hoe ontzettend ze waarderen dat ze zelf kunnen kiezen wanneer en hoeveel ze eten.

Vertrouwen

De facilitators hebben vertrouwen in kinderen, hun mogelijkheden en keuzes.

Door kinderen vertrouwen te geven, leren ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuzes.

Er is ruimte voor alle vormen van risicovol spel, zoals gebruik van hamer en zagen en klimmen in bomen. In dit spel leren kinderen op hun eigen tempo risico’s inschatten en ontdekken ze hun eigen mogelijkheden en grenzen.

We vertrouwen erop dat als we in communicatie gaan vanuit verbinding, dat we komen tot iets waar ieder van ons zich in kan vinden.

Democratisch meebelissen

De kinderen en jongeren hebben echte inspraak. Ze mogen meebeslissen over het reilen en zeilen op kamp, zoals over de afspraken, uitstappen of de aankoop van extra materialen.

Willen kinderen een project op poten zitten? Dat kan zeker. De meeste projecten kunnen gewoon gerealiseerd worden door de kinderen. Is het project wat meer omvattend, dan kunnen kinderen en facilitator samen bekijken hoe dit kan gerealiseerd worden.

Beslissingen worden genomen met consent op basis van behoeften. Zo houden we rekening met ieders behoeften.

Ook als ouder ben je welkom om je stem te laten horen. Spreek gerust een facilitator aan of contacteer ons via mail of telefonisch.

Agile

Het kamp groeit organisch met de behoeften die er leven: afspraken wijzigen, aanpassingen aan de inrichting, projecten ontstaan, …

Holistisch opgroeien en leren

Spelen is een natuurlijke en holistische manier van leren. Op kamp leren en ontwikkelen kinderen en jongeren o.a. sociale interactie, motorische skills, creativiteit, en zo veel meer…

Traumabewust

De facilitators werken traumabewust. Ze zijn sensitief dat onder het gedrag van kinderen mogelijke trauma’s kunnen zitten en gaan hier zorgzaam mee om. Ze bieden ruimte en luisteren empathisch naar alle emoties die kinderen tonen via gedrag, lichaamstaal, woorden en spel. De facilitators communiceren hierover zorgzaam met ouders, waarbij ze ook rekening houden met de behoeften van het kind.

Inclusief

Alle kinderen en jongeren zijn welkom.

Ook kinderen met een fysieke of mentale beperking, sociaal-emotioneel probleem of een label zoals ADHD, ASS of hoogbegaafdheid zijn van harte welkom. Door zelfsturing en omgang vanuit verbindende communicatie, ervaren deze neurodiverse kinderen bij Orvita ruimte om zichzelf te zijn, bloeien ze open en vertonen ze minder uitdagend gedrag. Als je een kind wil inschrijven die extra zorg of aandacht nodig heeft, vragen we om contact op te nemen. Zo kunnen we samen bekijken wat mogelijk is rekening houdend met de behoeften van jou als ouder, je kind, de andere kinderen en de facilitators.

Lees meer over de visie van Orvita.

Facilitators

De facilitators zijn er in de eerste plaats om ruimte te bieden aan het vrij spel van de kinderen. Ze zijn beschikbaar als kinderen hen nodig hebben. Ze kunnen (als een kind dit vraagt) inspireren, meedenken, materiaal voorzien, ondersteunen, begeleiden en helpen. Daarnaast zijn facilitators zelf ook speelvogels, ze spelen graag mee.

Facilitator komen ook zelf met ideeën voor activiteiten of projecten. De kinderen zijn volledig vrij hier al dan niet aan mee te doen.

Facilitators luisteren echt naar kinderen. Ze luisteren naar wat er leeft bij kinderen: als ze een verhaal vertellen, als ze hun gevoelens uiten, als ze vertellen over een conflict,… Bij conflict kan een facilitator ook bemiddelen, waarbij verbinding centraal staat.

 • Per 10 kinderen is er minstens één facilitator aanwezig
 • De facilitators zijn opgeleid in verbindende communicatie, zelfsturing, de kracht van spelen en traumabewust omgaan met kinderen.

Zelfsturend kamp? Hoe ziet dat er concreet uit?

Het kan moeilijk zijn om te vatten wat we bedoelen met zelfsturing. Wat doen kinderen eigenlijk op een Orvita kamp? Hoe ontstaan activiteiten?

Kieskamp

Orvita kamp is een kieskamp. Elk kind kiest heel de dag wat ze doen, hoe en wanneer.

Een dag op Orvita kamp

Elke dag is anders op een Orvita kamp. Om een beeld te scheppen van een dag op kamp, hieronder een bijschrijving van een dag op een kamp.

Maandagochtend zitten we samen in een kring met de kinderen die hier zin in hebben. Ja, ook in de kring zitten is een keuze. Hier zit bij heel wat kinderen al weerstand op, omdat dit op school of andere plaatsen meestal verplicht is. Na de kring gaat een facilitator langs bij de kinderen die niet aanwezig waren in de kring, zodat deze ook gezien en gehoord worden. In de kring mogen de kinderen delen hoe ze zich op dit moment voelen en waar ze zin in hebben. De ene wil gaan schaatsen, de andere wil iets met dieren doen, nog andere wil schilderen. Doordat kinderen en facilitators delen waar ze zin in hebben, inspireren ze elkaar. Zo groeit het idee om iets met dieren te doen, naar een bezoek aan het dierenasiel en wandelen met de hond. Wat er in de kring gedeeld wordt dient enerzijds als inspiratie voor mogelijke activiteiten en anderzijds ontstaan er in de kring al concrete plannen. Doorheen de week kunnen nog meer kringen georganiseerd worden afhankelijk van de noden van de kinderen.

Voor uitstappen is planning meestal wel nodig. De uitstappen van deze week: schaatsen en een bezoek aan het dierenasiel. Een facilitator, eventueel samen met een kind plannen de uitstappen en informeren de kinderen en de ouders hierover. Zelfs al plannen we een uitstap, dan nog zijn kinderen vrij om al dan niet deel te nemen. Zo zijn er enkele kinderen die niet mee willen schaatsen. We zoeken dan een oplossing die resoneert met de behoeften van alle kinderen en facilitators. Zo blijft één facilitator met enkele kinderen op de kampplaats en genieten van een rustige voormiddag. De andere kinderen kunnen zich uitleven op de schaatsbaan.

Na de kring gaat de dag verder, waarbij elk kind z’n eigen flow volgt. Een kind kiest om te haken. Hierdoor willen verschillende kinderen doorheen de week ook haken, een facilitator leert hen de kneepjes van het vak. Een ander kind wil graag schilderen, enkele andere kinderen volgen haar voorbeeld. Ondertussen speelt één kind een fantasiespel met poppen en enkele andere kinderen spelen met playmobil. Wat later wil één van de kinderen die schildert ermee stoppen en in de tuin spelen. Dit kind kan dit gewoon doen, de andere kinderen die schilderen doen rustig verder.

In de namiddag heeft een kind zin om slijm te maken, verschillende kinderen willen dit ook doen. Oei, we hebben de benodigde ingrediënten momenteel niet. Geen probleem, enkele kinderen besluiten om samen met een facilitator naar de winkel te gaan. En zo wordt het voor een groepje kinderen heerlijk slijmerig op het einde van de namiddag.

In de flow

En in realiteit gebeurt er nog heel wat meer op een dag en zeker op een hele week, teveel om hier te beschrijven. Dus elk kind volgt zijn eigen flow en kiest heel de dag wat ze doet, hoe en wanneer. En daarbij wordt elk kind geïnspireerd door wat andere kinderen en facilitators doen en zeggen. En zo ontstaat elk kamp een unieke chemie van activiteiten door de aanwezige kinderen en faciliators.

Komende kampen

1 t.e.m. 5 juli 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent

8 t.e.m. 12 juli 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent

12 t.e.m. 14 augustus 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent

19 t.e.m. 23 augustus 2024

location_on Schore (Middelkerke)

hotel met overnachting

26 t.e.m. 30 augustus 2024

location_on Asper (Gavere) en opstapplaats Gent