Unschoolingsdagen

op basis van verbindende communicatie en zelfsturing

Voor alle kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar

Van 2021 tem 2023 is Orvita democratische school actief geweest. Nu is de democratische school gepauzeerd, omdat de groep kinderen te klein bleef om een rijkheid aan interacties te garanderen en omdat te weinig mensen volop hun energie in de school konden stoppen om de school te doen groeien. Wel zijn we heel tevreden met de visie en het effect op de kinderen.

Herstart democratische school / unschoolinggroep

We hebben volop vertrouwen dat kinderen die opgroeien en leren in vrijheid en verbinding, zich optimaal kunnen ontplooien. Omdat we de kracht van zelfsturend leren in een verbindende omgeving hebben mogen ervaren.

Daarom starten we terug als er een sterk team staat en voldoende gezinnen willen instappen. Intussen willen we samen met enthousiaste gezinnen Orvita organisatorisch sterker maken en de praktische werking nog verbeteren.

Hoe het nieuwe project er concreet in praktijk zal uitzien, zal de toekomst uitwijzen. Wel blijft onze krachtige visie van opgroeien in vrijheid en verbinding staan.

Heb je interesse in de herstart van de democratische school? Kom naar een infomoment of contacteer ons.

Ondersteuning zelfsturend leren – Unschooling

Daarnaast willen we graag met Orvita vzw alle vormen van unschooling – zelfsturend leren ondersteunen, dus we staan ook open om te bekijken op welke manieren we dat nog kunnen doen, zoals bijvoorbeeld losse activiteiten of kampen voor unschoolers. Contacteer ons gerust hieromtrent.

Opgroeien in vrijheid en verbinding

We willen ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een hoog welbevinden hebben, zich optimaal kunnen ontplooien, als volwaardige mensen gezien worden en opgroeien tot tevreden, ondernemende, zelfzekere en zelfbewuste volwassenen die in verbinding leven met zichzelf en hun omgeving.

Welbevinden

In de eerste plaats is lichamelijk, sociaal en emotioneel welbevinden belangrijk omdat kinderen en jongeren dan genieten van het leven nu. Verder is zich goed in je vel voelen de basisvoorwaarde om optimaal te kunnen leren en met vertrouwen in het leven te staan.

Als je je niet anders hoeft voor te doen dan je bent. Als al je gevoelens helemaal welkom zijn. Als je je gedachten en ideeën mag en durft te uiten. Als je echt gehoord, gezien en erkend weet. Dan geeft dit innerlijke rust en psychologische veiligheid. Welbevinden is dus helemaal jezelf mogen zijn.

Daarnaast is welbevinden verbondenheid met anderen. Je hoort erbij en voelt je op je gemak tussen de anderen. Conflicten worden opgelost en de verbinding herstelt. Ieders behoeften worden meegenomen in de beslissingen van de schoolgemeenschap.

Optimaal ontplooien

Als leren leuk is, als leren vertrekt vanuit een innerlijke drive, dan gaat leren vlot en worden de geleerde dingen diepgaand geïntegreerd. Kinderen zijn namelijk van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. Om die intrinsiek motivatie aan te spreken hebben kinderen en jongeren de vrijheid nodig om zelf te kiezen wat, waar, wanneer en hoe ze leren. Optimaal leren is zelfsturend leren. Vrij spelen is zelfsturend leren in volle actie.

In een optimale leeromgeving heeft de lerende vat op die omgeving en geeft de lerende mee vorm aan die omgeving. Door actief te mogen participeren en mee beslissen verhoogt de verbondenheid en betrokkenheid met de gemeenschap. Betrokkenheid is een kracht om nieuwsgierig en ondernemend aan de slag te gaan.

Kinderen en jongeren zijn volwaardige mensen

Als volwaardig mens heb je zeggenschap over je eigen lichaam en leven. Daarom staan kinderen en jongeren bij Orvita aan het stuur van hun eigen leren en leven. Ze krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken omtrent hun leren en andere aspecten van hun leven.

Als volwaardige mens kan je volwaardig en gelijkwaardige participeren aan alle aspecten van de gemeenschap waarin je vertoeft. Daarom mogen kinderen en jongeren mee denken en meebeslissen over alle aspecten van de school. Hun stem is gelijkwaardig aan die van de volwassenen in de school.

De democratische school Orvita op basis van verbindende communicatie is een omgeving waar kinderen en jongeren helemaal zichzelf kunnen zijn en kunnen leren en leven vanuit intrinsieke motivatie binnen een verbindende en democratische gemeenschap.

Democratisch onderwijs

In een democratische school mogen kinderen en jongeren zelf hun eigen hun eigen leerweg bepalen. Ze beslissen zelf hoe ze hun dag invullen en wat ze leren. De grens is de vrijheid van de anderen om hetzelfde te doen. Daarnaast hebben kinderen en jongeren medezeggenschap over alle aspecten van de school.

Orvita is lid van de European Democratic Education Community (EUDEC)

Verbindende communicatie

De facilitators handelen vanuit geweldloze communicatie (ook verbindende communicatie genaamd) in het leven geroepen door Marshall Rosenberg. Hiermee kunnen we op een effectieve manier uitdrukken wat er werkelijk in ons leeft, zonder de ander te beoordelen. En we kunnen ook echt horen wat er leeft bij de andere. Hiervoor spreken we vanuit onze gevoelens en behoeften en luisteren we naar de gevoelens en behoeften van de ander. Zo kunnen we ons op een wezenlijk niveau verbinden en oplossingen vinden die maximaal met ieders behoeften rekening houden.

Het fundament van onze school bestaat uit 9 pijlers, namelijk verbinding, spelen, zelfsturing, vertrouwen, democratisch, agile, holistisch, traumabewust en inclusief.

Infomoment Orvita

Infomoment Orvita

Wil je graag met Orvita kennismaken?

Op het infomoment krijg je meer te horen over:

Je krijgt de ruimte om al je vragen te stellen.

Kom naar het infomoment op:

  • zaterdag 9 maart 2024, van 10u00 tot 13u00, Gent
  • zaterdag 4 mei 2024, van 10u00 tot 13u00, Asper (Gavere)
  • zaterdag 22 juni 2024, van 10u00 tot 13u00, Asper (Gavere)
  • zaterdag 7 september 2024, van 10u00 tot 13u00, Asper (Gavere)
  • zaterdag 2 november 2024, van 10u00 tot 13u00, Asper (Gavere)