Orvita school

Wij kiezen voor een samenleving waar mensen zelfbewust en met zelfvertrouwen in het leven staan. Waar mensen in verbinding met zichzelf en hun omgeving leven en creatief omgaan met de uitdagingen die ze tegenkomen. Een samenleving waar ruimte is voor iedereen om zichzelf te zijn en zijn eigen talenten en passies te ontplooien. Een mens dat dicht bij zichzelf staat, geniet zo veel meer van het leven. Om zo’n samenleving te creëren, is het nodig dat kinderen van jongs af die ruimte en verbinding ervaren

Door zelfsturing geven we de kinderen en jongeren de ruimte zich te ontwikkelen volgens hun interesses en talenten. Ze leren vertrouwen op wie ze werkelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuzes. Leren gaat zoveel vlotter vanuit de intrinsieke motivatie en de creativiteit blijft intact.

Door verbindend te communiceren begeleiden we hen ook om zich bewust te worden van hun gevoelens en behoeften. Zo staan ze beter in contact met zichzelf. Een goede verbinding met jezelf stelt je in staat te verbinden met de ander.

Zo willen we de kinderen de ruimte geven zichzelf te worden en in hun kracht te gaan staan.

Daarvoor willen we een school oprichten op basis van onze 8 pijlers: verbinding, vertrouwen, zelfsturing, spelen, democratisch, agile, inclusief en holistisch. Lees meer over onze pijlers.

Dit stelt ons voor een aantal uitdagingen.

Wij zien twee mogelijkheden:

  • Ofwel we gaan voor een gesubsidieerde school: Hierbij is het voordeel dat de begeleiders en medewerkers makkelijk betaald kunnen worden en de kinderen goedkoper toegang krijgen. Het nadeel is dat we aan allerlei regels moeten voldoen en de eindtermen moeten volgen. Waardoor het moeilijker wordt om onze visie volledig te realiseren.
  • Ofwel we maken een thuisonderwijs groep: Hierbij is het voordeel dat we vrijer zijn om onze school in te richten zoals we willen. Het financiële luik wordt dan een grotere uitdaging.

Daarnaast kunnen we nog gesprekken en onderhandelingen starten met de overheid.