Workshops & opleidingen
over omgaan met
kinderen en jongeren

Verbindende communicatie – Geweldloze communicatie
Aware Parenting – Afgestemd opvoeden
De kracht van spelen
Zelfsturend leren – Unschooling
Beslissen met consent op basis van behoeften
Vertrouwen
Traumabewust

Komende workshops & opleidingen

21 september 2024 t.e.m. 16 februari 2025

location_on Asper (Gavere)

hotel overnachting mogelijk

Ben je een ouder, pleegouder, adoptieouder, plusouder, grootouder of … ? Werk je in het onderwijs, de (buitenschoolse) kinderopvang, jeugdzorg, jeugdwerk, sportclub, opvoedingsondersteuning, begeleiding van gezinnen of … ? Of zou je graag meewerken bij Orvita?

  • Wil je relaties creëren waar iedereen zichzelf kan en mag zijn?
  • Wil je graag meer verbinding, afstemming en harmonie in je gezin of op je werk met kinderen en jongeren?
  • Wil je liefdevol gaan staan voor je eigen behoeften en tevens echt rekening houden met de noden van kinderen en jongeren?
  • Wil je kinderen en jongeren de ruimte geven om zich optimaal te ontplooien?

Bij Orvita kan je terecht voor opleidingen & workshops om een authentieke relatie te bouwen met kinderen en jongeren gebaseerd op verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid. En leer je hoe je kinderen en jongeren de ruimte kan geven om zich optimaal te ontplooien vanuit zelfsturing.

Komende workshops & opleidingen

De basis waarmee we werken is verbindende communicatie. Aware Parenting, de kracht van spelen, zelfsturend leren en beslissen met consent op basis van behoeften sluiten hier naadloos op aan. Vertrouwen in kinderen en jongeren is hierbij essentieel. En traumabewust met hen en jezelf omgaan zorgt voor uitdieping van je inzichten en persoonlijk groeiproces.

De workshops en opleidingen focussen op één of meerdere van deze aspecten:

Verbindende communicatie – Geweldloze communicatie

Bij verbindende communicatie (ook geweldloze communicatie genoemd) vertrek je van wat erin jezelf leeft en wat er leeft bij de ander. Vervolgens kijk je hoe de behoeften van beide met elkaar verbonden kunnen worden zodat dit het leven van jouw en de ander verrijkt. Kom mee op de ontzettend boeiend reis naar verbinding met jezelf en met anderen.

Aware Parenting – Afgestemd opvoeden

Bij Aware Parenting kijk je naar wat er achter het gedrag van een kind zit en stem je af op het kind rekening houdend met de waarom van het gedrag. Via huilen, lachen en spelen uiten, ontladen en verwerken kinderen opgestapelde spanning, stress en trauma. Aware Parenting leert ons hier liefdevol mee omgaan. Afgestemd Opvoeden neemt Aware Parenting als basis om met kinderen om te gaan.

De kracht van spelen

Spelen is de natuurlijke manier van leren en spel is de taal van kind. Spel biedt vele mogelijkheden om de relatie met je kind te versterken en om kinderen trauma en pijnlijke gevoelens te helpen verwerken. (Her)ontdek de kracht van spelen in jezelf en leer hoe je kinderen kan faciliteren in hun spel.

Zelfsturend leren – Unschooling

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. Als kinderen vanuit intrinsieke motivatie leren en dingen doen, leren het snelst en verankeren het geleerde het diepst. Bovendien blijven ze in contact met hun innerlijke drive. Bij zelfsturing of unschooling zijn kinderen eigenaar van hun eigen leven en leerproces. Hoe kan je kinderen en jongeren hun persoonlijk (leer)proces zo optimaal mogelijk faciliteren?

Beslissen met consent op basis van behoeften

Consent op basis van behoeften is een beslissingsproces waarbij iedereen echt gehoord wordt en maximaal rekening wordt gehouden met ieders behoeften. Door eerst te focussen op de behoeften die spelen, kunnen we afstand nemen van de concrete situatie, waardoor er meer ruimte is voor creativiteit om tot een strategie te komen die door iedereen gedragen wordt. Ervaar de kracht van dit verbindend beslissingsproces en leer hoe je dit proces kan faciliteren zowel met volwassenen als met kinderen en jongeren.

Vertrouwen

Vertrouwen is geloven dat het wel goed komt, zonder dat je weet hoe of op welke manier. Om vanuit verbinding en zelfsturing met kinderen en jongeren om te gaan is vertrouwen essentieel. Leer je twijfels en angsten kennen in de omgang met kinderen en jongeren. We ondersteunen je om deze angsten te transformeren naar verbinding met jezelf en vertrouwen in kinderen en jongeren.

Traumabewust

Kinderen en jongeren dragen kleine en grote trauma’s met zich mee. Deze trauma’s wegen op hun welzijn en leervermogen. In de omgang met kinderen en jongeren komen blokkades en patronen die voortkomen uit trauma geregeld aan de oppervlakte. Hoe merk je trauma op? En hoe ga je hier zorgzaam mee om? In de opleidingen waar we inzoomen op trauma, kunnen o.a. aan bod komen: oog hebben voor en dieper inzicht in trauma, zorgzaam omgaan met trauma, ruimte geven aan ontladen en verwerken van trauma via huilen, lachen en spelen. En belangrijk, leren bewust omgaan en stappen zetten in de verwerking van eigen blokkades en trauma’s.

Komende workshops & opleidingen

Jaaropleiding vanuit verbinding en zelfsturing omgaan met kinderen en jongeren

21 september 2024 t.e.m. 16 februari 2025

Hoe begeleiden we kinderen en jongeren om hun krachtige zelf te worden? We verdiepen ons in verbindende communicatie, zelfsturing, vertrouwen, spelen, consent op basis van behoeften en meer. We werken diepgaand en vanuit persoonlijke ervaringen.