Jaaropleiding vanuit verbinding en zelfsturing omgaan met kinderen en jongeren
Te Gent
Start zaterdag 19 februari 2022

In een wereld vol uitdagingen wat betreft politiek, economie, samenleven, milieu, multiculturaliteit,… hebben we een nieuwe generatie mensen nodig. Krachtig, creatief in het vinden van oplossingen, in verbinding met zichzelf en met hun omgeving.

Hoe begeleiden we kinderen om hun krachtige zelf te worden?

Vertrouwen in de wijsheid die een kind in zich draagt om tot zijn volle potentie te komen en het ondersteunen van de bewustwording en verbinding met eigen gevoelens en behoeften en die van een ander, zijn hier de sleutels.

Als facilitator, begeleider, leerkracht of ouder is het daarbij belangrijk dat we leren vertrouwen en verbinden. Zo geven we kinderen en jongeren de ruimte om helemaal zichzelf te zijn en zich optimaal te ontplooien.

Over de opleiding

Tijdens de opleiding verdiepen we ons in de 8 pijlers van Orvita. In de opleiding komt het volgende aan bod:

Verbinding: Verbindend communiceren

Geweldloze communicatie, of ook verbindende communicatie genaamd, ontwikkeld door Marshall Rosenberg is de rode draad doorheen de opleiding en komt uitgebreid aan bod. Geweldloze Communicatie is een krachtige manier om in het leven te staan, waarbij je kiest om te communiceren en handelen vanuit verbinding met je eigen behoeften en die van ander(en). Behoeften zijn de kern van wie we zijn. Als we ons in onze behoeften gehoord en gezien voelen dan ervaren we erkenning in ons diepste wezen, in ons mens zijn. Hierdoor ontstaat er verbinding met onszelf en met de ander. In verbinding kunnen we elkaar echt ontmoeten, voorbij goed en fout. Vanuit die verbinding kan dan de stap gezet worden om een manier te vinden om ieders behoeften in te vullen.

Vanuit verbindende communicatie komen o.a. volgende thema’s aan bod:

 • Bewustwording van onze eigen gedachten, gevoelens en behoeften en die van de kind(eren).
 • Exploreren wat er in ons leeft onder onze eigen gedachten en oordelen.
 • Onze eigen behoeften eerlijk uiten aan kinderen en jongeren zonder te oordelen.
 • Oprechte verzoeken uiten naar kinderen en jongeren om bij te dragen aan elkaars behoeften.
 • Empathisch luisteren naar kinderen zodat ze zich echt gehoord en gezien weten.
 • Ruimte geven voor alle emoties van kinderen, waarbij we naast verbindende communicatie gebruik maken van Aware Parenting.
 • Vreedzame dialogen creëren met kinderen en jongeren, waarbij we echt ruimte geven aan ons eigen behoeften en die van de kind(eren). Om zo vanuit verbinding op zoek te gaan naar oplossingen die rekening houden met ieders behoeften.
 • Bemiddelen tussen kinderen a.d.h.v verbindende communicatie

Zelfsturing

Kinderen volop de ruimte geven om hun eigen persoonlijke leer- en levenspad te volgen.
Tijdens de ervaringsdag kan je zelfsturing aan de lijve ondervinden, zo krijg je meer voeling met de kracht van zelfsturing. We exploreren onze eigen beleving, uitdagingen en twijfels omtrent zelfsturing en gaan hier actief mee aan de slag.

Vertrouwen

Om vanuit verbinding en zelfsturing met kinderen en jongeren om te gaan is vertrouwen essentieel. In de opleiding gaan we aan de slag met onze angsten om te vertrouwen in het zelfsturend leerproces en met wat ons blokkeert om een verbindende relatie met kinderen aan te gaan.

Spelen

Spelen is de taal van kinderen.
Spelen is de natuurlijke manier van leren.
Spelen is een waardevolle manier om emoties te uiten en te verwerken.

We gaan de kracht van spelen zelf ervaren. We ontdekken hoe kinderen holistisch leren via spel en leren hoe je kinderen emotioneel kan ondersteunen d.m.v. spel.

Democratisch: Consent op basis van behoeften

Beslissingsproces waarbij iedereen echt gehoord wordt en maximaal rekening wordt gehouden met ieders behoeften. We ontdekken hoe dit beslissingsproces werkt en doen een initiatie om consent op basis van behoeften echt te ervaren.

En meer…

Verder zoomen we in op de pijlers agile, holistisch en inclusief.

Hoe werken we?

Naast uitleg en demonstraties, leren we voornamelijk door oefeningen te doen, waarbij we meestal vertrekken vanuit eigen situaties of ervaringen. Zo kan je de inhoud van de opleiding echt ervaren en diepgaand integreren.

Voor ons is het belangrijk dat de opleiding aansluit bij wat er leeft bij de deelnemers. Daarom krijg je heel wat ruimte voor vragen en om persoonlijke situaties aan te brengen.

Omdat we ook tijdens de opleiding willen rekening houden met ieders behoeften, zijn we agile of flexibel. Zo passen we de planning aan, aan de behoeften en thema’s die de deelnemers aanbrengen.

De opleiding bestaat uit:

 • 10 dagen opleiding in blokken van 2 dagen
 • Twee persoonlijke sessie bij Stijn en/of Marie. Omtrent blokkades of waar je ook mee zit. Een sessie kan een opstelling vanuit het innerlijk kind zijn bij Marie of een begeleiding vanuit verbindende communicatie bij Stijn.
 • Mogelijkheid om stage te lopen op de Orvita school of Orvita kampen

Wat kan je met de opleiding doen?

Omgaan met kinderen en jongeren vanuit verbinding en zelfsturing is een persoonlijk groeiproces is. Daarom kan deze jaaropleiding gezien worden als een stevige basis om hierin verder te groeien.

Deze jaaropleiding biedt heel wat mogelijkheden:

 • Facilitator worden op de Orvita kampen en/of in de Orvita scholen.
 • Genieten van samenwerking en steun met het Orvita netwerk door mee te bouwen aan Orvita door nieuwe Orvita kampen, kinderopvang of school op te starten.
 • Je kan het gebruiken in je werk met kinderen als opvoeder, leraar, begeleider in de buitenschoolse kinderopvang, kinderverzorg(st)er, begeleider van kampen of activiteiten voor kinderen en jongeren, …
 • Om als ouder te groeien in je vertrouwensrelatie met je kinderen

Voor wie?

De opleiding is voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt of wil werken en is tevens erg waardevol voor ouders.

We starten graag met deelnemers die reeds een beetje voeling hebben met verbindende communicatie. Daarom is ons verzoek om reeds te hebben kennisgemaakt met verbindende communicatie, bijvoorbeeld door een introductietraining verbindende communicatie te hebben gevolgd.

Getuigenis

In mijn zoektocht naar gelijkgestemden over verbinden met kinderen en zelfsturend leven kwam ik terecht bij Orvita. Na het bijwonen van een infosessie en een paar persoonlijke sessies besloot ik hun intensieve training tot facilitator te volgen. Stijn en Marie hebben heel veel kennis en slagen er in om dit in een familiale sfeer met heldere voorbeelden over te brengen. Er was veel ruimte om eigen vragen en problemen te bespreken. Wat mij vooral bij blijft is hoe er op een prachtige manier steeds met mijn twijfels werd omgegaan. Op vlakken waar we het niet altijd eens waren werd er naar mij geluisterd, nooit had ik het gevoel dat ik zomaar zonder na te denken iemand moest volgen. Dit is een nieuwe manier van opleidingen verzorgen die mij enorm aanspreekt. Gelijkwaardigheid en leren van elkaar staan voorop.
Inge Vangheluwe

Praktisch

Inschrijven

Inschrijven voor de opleiding kan u doen door onderstaan inschrijvingsformulier in te vullen. U ontvangt dan een automatische mail met de betalingsinfo. Indien u binnen de 10 minuten nog geen mail hebt ontvangen, dan zou het kunnen dat deze bij de spam terecht is gekomen.

  Keuze opleiding

  Uw contactgegevens

  Inschrijven ...  Extra info


  Toestemming gebruik beeldmateriaal

  De weg naar Orvita

  Nieuwsbrief

  Privacybeleid