Jaaropleiding vanuit verbinding en zelfsturing omgaan met kinderen en jongeren

21 september 2024 t.e.m. 16 februari 2025
Asper (Gavere)

hotel overnachting mogelijk

In een wereld vol uitdagingen wat betreft politiek, economie, samenleven, milieu, multiculturaliteit,… hebben we een nieuwe generatie mensen nodig. Krachtig, creatief in het vinden van oplossingen, in verbinding met zichzelf en met hun omgeving.

Hoe begeleiden we kinderen om hun krachtige zelf te worden?

Vertrouwen in de wijsheid die een kind in zich draagt om tot zijn volle potentie te komen en het ondersteunen van de bewustwording en verbinding met eigen gevoelens en behoeften en die van een ander, zijn hier de sleutels.

Als facilitator, begeleider, leerkracht of ouder is het daarbij belangrijk dat we leren vertrouwen en verbinden. Zo geven we kinderen en jongeren de ruimte om helemaal zichzelf te zijn en zich optimaal te ontplooien.

Over de opleiding

Tijdens de opleiding verdiepen we ons in de 9 pijlers van Orvita. In de opleiding komt het volgende aan bod:

Verbinding: Verbindend communiceren

Geweldloze communicatie, of ook verbindende communicatie genaamd, ontwikkeld door Marshall Rosenberg is de rode draad doorheen de opleiding en komt uitgebreid aan bod. Geweldloze Communicatie is een krachtige manier om in het leven te staan, waarbij je kiest om te communiceren en handelen vanuit verbinding met je eigen behoeften en die van ander(en). Behoeften zijn de kern van wie we zijn. Als we ons in onze behoeften gehoord en gezien voelen dan ervaren we erkenning in ons diepste wezen, in ons mens zijn. Hierdoor ontstaat er verbinding met onszelf en met de ander. In verbinding kunnen we elkaar echt ontmoeten, voorbij goed en fout. Vanuit die verbinding kan dan de stap gezet worden om een manier te vinden om ieders behoeften in te vullen.

Vanuit verbindende communicatie komen o.a. volgende thema’s aan bod:

 • Bewustwording van onze eigen gedachten, gevoelens en behoeften en die van de kind(eren).
 • Exploreren wat er in ons leeft onder onze eigen gedachten en oordelen.
 • Onze eigen behoeften eerlijk uiten aan kinderen en jongeren zonder te oordelen.
 • Oprechte verzoeken uiten naar kinderen en jongeren om bij te dragen aan elkaars behoeften.
 • Empathisch luisteren naar kinderen zodat ze zich echt gehoord en gezien weten.
 • Ruimte geven voor alle emoties van kinderen, waarbij we naast verbindende communicatie gebruik maken van Aware Parenting.
 • Vreedzame dialogen creëren met kinderen en jongeren, waarbij we echt ruimte geven aan ons eigen behoeften en die van de kind(eren). Om zo vanuit verbinding op zoek te gaan naar oplossingen die rekening houden met ieders behoeften.
 • Bemiddelen tussen kinderen a.d.h.v verbindende communicatie

Zelfsturing

Kinderen volop de ruimte geven om hun eigen persoonlijke leer- en levenspad te volgen.
Tijdens de ervaringsdag kan je zelfsturing aan de lijve ondervinden, zo krijg je meer voeling met de kracht van zelfsturing. We exploreren onze eigen beleving, uitdagingen en twijfels omtrent zelfsturing en gaan hier actief mee aan de slag.

Vertrouwen

Om vanuit verbinding en zelfsturing met kinderen en jongeren om te gaan is vertrouwen essentieel. In de opleiding gaan we aan de slag met onze angsten om te vertrouwen in het zelfsturend leerproces en met wat ons blokkeert om een verbindende relatie met kinderen aan te gaan.

Spelen

Spelen is de taal van kinderen.
Spelen is de natuurlijke manier van leren.
Spelen is een waardevolle manier om emoties te uiten en te verwerken.

We gaan de kracht van spelen zelf ervaren. We ontdekken hoe kinderen holistisch leren via spel en leren hoe je kinderen emotioneel kan ondersteunen d.m.v. spel.

Democratisch: Consent op basis van behoeften

Beslissingsproces waarbij iedereen echt gehoord wordt en maximaal rekening wordt gehouden met ieders behoeften. We ontdekken hoe dit beslissingsproces werkt en doen een initiatie om consent op basis van behoeften echt te ervaren.

En meer…

Verder zoomen we in op de pijlers traumabewust, agile, holistisch en inclusief.

Hoe werken we?

Naast uitleg en demonstraties, leren we voornamelijk door oefeningen te doen, waarbij we meestal vertrekken vanuit eigen situaties of ervaringen. Zo kan je de inhoud van de opleiding echt ervaren en diepgaand integreren.

Voor ons is het belangrijk dat de opleiding aansluit bij wat er leeft bij de deelnemers. Daarom krijg je heel wat ruimte voor vragen en om persoonlijke situaties aan te brengen.

Omdat we ook tijdens de opleiding willen rekening houden met ieders behoeften, zijn we agile of flexibel. Zo passen we de planning aan, aan de behoeften en thema’s die de deelnemers aanbrengen.

De opleiding bestaat uit:

 • 12 dagen opleiding in blokken van 2 dagen
 • Mogelijkheid om stage te lopen op de Orvita school of Orvita kampen

Wat kan je met de opleiding doen?

Omgaan met kinderen en jongeren vanuit verbinding en zelfsturing is een persoonlijk groeiproces is. Daarom kan deze jaaropleiding gezien worden als een stevige basis om hierin verder te groeien.

Deze jaaropleiding biedt heel wat mogelijkheden:

 • Je kan het gebruiken in je werk met kinderen en jongeren, als opvoeder, leraar, therapeut, begeleider in de buitenschoolse kinderopvang, kinderverzorg(st)er, begeleider van kampen of activiteiten voor kinderen en jongeren, …
 • Om als ouder te groeien in je vertrouwensrelatie met je kind(eren)
 • Facilitator bij Orvita op kampen, activiteiten voor unschooling gezinnen en in democratisch schooltje. Als je na de jaaropleiding start als vrijwilliger bij Orvita, dan krijg je de helft van het voorschot terug en betaald je slechts 300 EUR voor de opleiding. Als je vrijwilliger wil worden, dan leren we je graag reeds kennen voor de opleiding in een kennismakingsgesprek. Word vrijwilliger. Contacteer ons.

Voor wie?

De opleiding is voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt of wil werken en is tevens erg waardevol voor ouders.

Getuigenissen

Griet Oste

Ik som even op wat deze opleiding mij heeft geleerd, voor mij heeft gebracht:
– In de eerste plaats kwam ik veel meer in contact met mijn eigen behoeften en leerden jullie me dat ik daar op élk moment mag naar luisteren.
– Jullie flexibele manier van omgaan (‘agile’) met wat zich aandient, toonde me dat weinig of niets een probleem dient te zijn.
– De methodieken die jullie ons proefondervindelijk lieten smaken, testte ik nadien uit bij mijn bijzondere leerlingen. Het resultaat was op zijn zachtst gezegd verbluffend. Mijn leerlingen zijn hierdoor duidelijk dichter bij zichzelf gekomen. Ze kunnen hun gevoelens en behoeften beter verwoorden, ze leerden empathisch luisteren naar zichzelf én naar anderen, kunnen komen tot consent op basis van behoeften. De jakhals én de giraf zijn een deel van onze klaswerking geworden.

Kristel De Bock

Ik vond het een heel boeiende opleiding bij Orvita. We leerden niet enkel de pijlers van het democratisch onderwijs kennen in theorie, maar ze ook voelen ‘als leerlingen in de opleiding’, heel democratisch, agile, verbindend,… De opleiding bracht me heel wat bij, als mens in eerste instantie, maar ook als mama, partner, therapeut en in eender welk contact met anderen/kinderen. Daarom vind ik deze opleiding dan ook een aanrader voor iedereen die streeft naar een open, authentieke en wezenlijke verbinding met de ander waarin beiden een plek krijgen en niemand ‘verliest’.
De democratische school Orvita is een heel mooi gegeven, waarin kinderen kunnen zijn en groeien en bloeien van binnenuit. Ik hoop oprecht dat Orvita ook verder zal groeien en steeds meer harten zal bereiken, in welke vorm dan ook.
Dankjewel Marie en Stijn voor alles wat jullie ons bijbrachten, en for walking your talk!

Jo De Bruyckere

Nooit eerder heb ik in een groepsopleiding zoveel ruimte gevonden om met mijn persoonlijke belemmeringen in beweging te komen. De deelrondjes, de oefeningen, de theoretische achtergrond, … het was één organisch geheel, met veel ruimte om in te spelen op wat zich aandiende en een veilige omgeving om zich kwetsbaar te tonen. En wat was het fijn om het bij mooi weer in de groene tuin met zwemvijver te laten doorgaan. Dankjewel Marie en Stijn, voor alle zeer aangename en verrijkende groeikansen!

Trainers

Marie Pons

In essentie houd ik van het leven, van andere mensen en wezens. Ik wil graag met ze spelen, delen, knuffelen, schoonheid ervaren, ontdekken en nog veel meer… Door een lastige emotionele start in mijn leven en een schoolcarrière vol weerstanden, kwam daar een domper op. Ik heb een hele weg mogen afleggen om terug stap voor stap bij mijn essentie te komen.

In 2008 ontdekte ik geweldloze communicatie, het voelde als thuiskomen. Er is een manier om met elkaar om te gaan zodat iedereen zich gehoord voelt en zijn plek heeft! Wat later ontdekte ik zelfsturing. Als je gewoon jezelf volgt leer je precies wat je nodig hebt. Wat een bevrijding! Doorheen kampen voor kinderen die ik organiseerde, heb ik de kracht van deze concepten mogen ervaren.

Ik ben medeoprichter van Orvita en facilitator op de kampen en in de school. Verder ben ik trainer van o.a. de jaaropleiding en begeleid ik mensen via opstellingen van het innerlijk kind.

Lees meer

Stijn De Neve

Hoe kun je met kinderen en jongeren omgaan zodat ze zich optimaal ontplooien en een zo hoog mogelijk welbevinden hebben? Deze vraag beantwoorden en in de praktijk brengen is Stijn zijn levenswerk. Sinds 2003 werkt hij met kinderen, o.a. in de (buitenschoolse) kinderopvang, in Sudbury School Gent en sinds 2019 in Orvita. In 2009 ontdekt Stijn Verbindende Communicatie en verdiepte zich hierin via boeken, opleidingen en oefengroepen. Sinds 2011 gaat hij jaarlijks naar de conferentie van de European Democratic Education Community. Hij heeft diverse Democratische scholen in Europa bezocht. Verder is hij gepassioneerd door de kracht van spel, zelfsturend leren, Aware Parenting en beslissen met consent.

Stijn is de medeoprichter van Orvita. Hij is facilitator op de kampen en in de school. Verder is Stijn trainer van o.a. de jaaropleiding en ondersteunt hij ouders in verbindend en afgestemd opvoeden.

Lees meer

Inschrijven

Inschrijven kan u doen door onderstaan inschrijvingsformulier in te vullen. U ontvangt dan een automatische mail met de betalingsinfo. Indien u binnen de 10 minuten nog geen mail hebt ontvangen, dan zou het kunnen dat deze bij de spam terecht is gekomen.

  Keuze opleiding

  Uw contactgegevens

  Facturatiegegevens

  Inschrijven …  Extra info


  De weg naar Orvita

  Nieuwsbrief

  Privacybeleid