Stijn De Neve

Medeoprichter, facilitator op school en kampen, trainer en therapeut
Gent

Ik werk al 16 jaar met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings o.a. op het speelplein, in de scouts, in de buitenschoolse kinderopvang en in democratisch onderwijs. In 2010 heb ik de democratische school, ‘Sudbury School Gent’ mee opgericht. Ik neem graag de tijd om te luisteren wat er echt leeft bij kinderen, want als kinderen zich erkend en gewaardeerd voelen dan komt het mooiste van het kind naar buiten. Tussen de kinderen ontpop ik mij als een echte speelvogel door o.a. heuse fantasiewerelden te creëren, kampen te bouwen, toneel te spelen, te ravotten en allerhande spelletjes te bedenken en te spelen.

Sinds 2009 verrijkt geweldloze communicatie mijn leven. Door intense opleidingen blijft ik me hierin verdiepen. Verbindende communicatie geeft me zicht op wat erin mezelf leeft en wat er in de ander leeft, en zo kunnen we tot oplossingen komen die verrijkend zijn voor iedereen. Dit zet ik met veel enthousiasme in in de omgang met kinderen. En dit geef ik graag door aan iedereen die met kinderen leeft of werkt.