Orvita kamp

Waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn

Kampen op basis van zelfsturing
en verbindende communicatie

Een kind dat dicht bij zichzelf kan zijn,
staat zoveel sterker in het leven

Orvita knutselen

Verbindende communicatie

De begeleiders zijn getraind in geweldloze communicatie, een vorm van communicatie die naar gevoelens en behoeftes luistert en op basis daarvan naar oplossingen zoekt. We zoeken in een conflict dus niet naar wie gelijk had en wie gestraft moet worden. We gaan ervan uit dat iedereen handelt vanuit zijn behoeften en niet uit slechte wil. De begeleiders nemen de tijd om echt te luisteren naar de gevoelens, ideeën en verhalen van de kinderen en om hier volop mee rekening te houden. We werken aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Zelfsturing

Kinderen die de ruimte krijgen om vrij te spelen en zelfsturend te leven staan doorgaans dichter bij zichzelf en hebben meer zelfvertrouwen. Kinderen voelen zich het best in hun vel als ze kunnen doen waar ze echt voor kiezen. Dan doen ze dit met enthousiasme en genieten ze ervan. Bovendien steken ze er dan het meest van op. Door hun nieuwsgierigheid ontdekken, groeien en leren ze sowieso, op hun eigen manier en ritme, zodat zij wat ze leren veel beter kunnen integreren.

We starten de dag met een kring waar de kinderen de ruimte krijgen om te delen hoe het met hun gaat en waar ze zin in hebben. Hieruit ontstaan verschillende activiteiten die organisch groeien doorheen de dag. We kunnen gaan knutselen, voetballen, een spelletje, bosspel of toneel spelen, kampen bouwen, een heuse fantasiewereld creëren, een verhaal schrijven, samen koken,… Wat er ook bij de kinderen leeft en waarvoor de mogelijkheden er zijn.

Kamp bouwen - Orvita

Pijlers

Vertrouwen

Kinderen en jongeren krijgen de ruimte en het vertrouwen om helemaal zichzelf te mogen zijn en zichzelf en de wereld te ontdekken.

Verbinding

Creëren van verbinding tussen leden van de gemeenschap en tussen de gemeenschap en zijn omgeving, gebruik makend van o.a. geweldloze communicatie ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

Democratisch

Alle leden van de gemeenschap hebben een volwaardige en gelijkwaardige inspraak en beslissingen worden genomen met consent, rekening houdend met ieders behoeften.

Zelfsturing

Kinderen en jongeren zijn eigenaar van hun eigen leven en leerproces.

Agile

De gemeenschap is een levend organisme, het evolueert mee met de noden van de gemeenschap en de omgeving waarin deze gevestigd is.

Holistisch

Kinderen en jongeren krijgen de ruimte voor de ontwikkeling van de gehele menselijke persoon.

Praktisch

Kamp herfstvakantie

ma 28 t.e.m do 31 oktober 2019
vrij 1 november is er geen kamp

Uren

dagelijks van 9u tot 17u

Kampplaats

Een tof huis in Gent in de buurt van groen.
Een lieve speelse hond en 2 poezen houden ons gezelschap.
Textielstraat 17, Gent

In de nabije toekomst organiseren we nog meer kampen in zowel in Gent en als in regio Antwerpen

Prijs

140 EUR voor kamp herfstvakantie (4 dagen)
Middageten zelf meebrengen, tussendoortjes worden voorzien.

Leeftijd

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar.
Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.

Kleine groep

Om de zorg voor de groep en de aandacht voor ieder kind te waarborgen werken we met een kleine groep kinderen.
Tijdens de kampen in 2019 is er plaats voor maximum 10 kinderen.
Er zijn 2 begeleiders

Ons Team

Marie Pons

marike02
  • Medeoprichtster en begeleidster kampen

In essentie houd ik van het leven, van andere mensen en wezens. Ik wil graag met ze spelen, delen, knuffelen, schoonheid ervaren, ontdekken en nog veel meer…

Door een lastige emotionele start in mijn leven en een schoolcarrière vol weerstanden, kwam daar een domper op. Ik heb een hele weg mogen afleggen om terug stap voor stap bij mijn essentie te komen.

De zorg voor het kind is zo belangrijk. Zowel bij de volwassene voor zijn innerlijk kind als bij onze kinderen van vandaag. Het is de basis van het leven.

Toen ik in 2008 voor het eerst een video van Marshall Rosenberg over geweldloze communicatie te zien kreeg voelde ik me zo thuiskomen. Er is een manier om met elkaar om te gaan zodat iedereen zich gehoord voelt en zijn plek heeft! En dat zonder straffen, schaamte of schuld? In de beginjaren deed ik vooral aan zelfstudie. Later volgde ik opleidingen.

Enige tijd na mijn eerste ontmoeting met verbindende communicatie kwam ik in contact met het idee van zelfsturing. Je hoeft niets op een gedwongen manier te leren. Als je gewoon jezelf volgt leer je precies wat je nodig hebt. Wat een bevrijding! Dat ging ik dan ook zelf proberen: doen wat ik wilde tot ik de dwang die ik op school geleerd had en verinnerlijkt had, kon loslaten. Unschooling. Hoe meer ik dat deed hoe meer ik in mijn kracht kwam en iets zinnigs van mijn leven kon maken.

Doorheen kampen voor kinderen die ik organiseerde, heb ik de kracht van deze concepten mogen ervaren. Kinderen die veel rustiger en enthousiaster werden en ouders die verbaasd waren over hoeveel hun kind geleerd had. Terwijl we ze alleen maar vrij lieten om zichzelf te volgen.

Met Orvita sta ik te popelen om dit verder te zetten en met kinderen deze leuke tijd te delen.

Ik teken, schilder, knutsel en boetseer graag. Mijn middelbare en hogere school zat ik op de kunstschool. Daarnaast ben ik therapeut gespecialiseerd in innerlijk kind werk en opstellingen. Ik ben moeder van twee mooie dochters.

Met Diep In Jezelf begeleidt Marie je stap voor stap naar een vervullender, vreugdevoller leven, dichter bij wie jij werkelijk bent. Dat doen we met opstellingen, Innerlijk kind werk en verbindende communicatie.

Meer info op www.diepinjezelf.com

Stijn De Neve

stijn
  • Medeoprichter en begeleider kampen

Ik werk al 16 jaar met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings o.a. op het speelplein, in de scouts, in de buitenschoolse kinderopvang en in democratisch onderwijs. In 2010 heb ik de democratische school, ‘Sudbury School Gent’ mee opgericht. Ik neem graag de tijd om te luisteren wat er echt leeft bij kinderen, want als kinderen zich erkend en gewaardeerd voelen dan komt het mooiste van het kind naar buiten. Tussen de kinderen ontpop ik mij als een echte speelvogel door o.a. heuse fantasiewerelden te creëren, kampen te bouwen, toneel te spelen, te ravotten en allerhande spelletjes te bedenken en te spelen.
Sinds 2009 verrijkt geweldloze communicatie mijn leven. Door intense opleidingen blijft ik me hierin verdiepen. Verbindende communicatie geeft me zicht op wat erin mezelf leeft en wat er in de ander leeft, en zo kunnen we tot oplossingen komen die verrijkend zijn voor iedereen. Dit zet ik met veel enthousiasme in in de omgang met kinderen. En dit geef ik graag door aan iedereen die met kinderen leeft of werkt.

Met Kind in Vertrouwen ondersteunt Stijn kinderen, jongeren, ouders, gezinnen, leerkrachten en opvoedingsprofessionals op basis van Verbindende communicatie, Aware Parenting, de Kracht van Spel en Vertrouwen. Concreet kan je bij Kind in Vertrouwen terecht voor spelcounseling, ouderbegeleiding, empathische begeleiding, gezinsbegeleiding en workshops en trainingen.

Meer info op www.kindinvertrouwen.be

Liliana Carrillo

Liliana Carrillo
  • Medeoprichtster

Ik kom oorspronkelijk uit Colombia, en ben na omzwervingen in Spanje, Schotland en Zwitserland in België terecht gekomen. Ik ben van opleiding computerwetenschapper, ben ondernemer, en ben ook als onderzoeker verbonden met Artevelde Hogeschool in Gent. Ik ben gepassioneerd door innovatie die ten dienste staat van de samenleving en sociale problemen aanpakt. Ik wil helpen een betere wereld creëren.

Als moeder van twee ben ik al lang bezig met alternatieve vormen van onderwijs. Ik hou van ‘self-directed education’. In 2016 kwam ik in contact met Agile Learning Centers (ALC), en vervolgens bezocht ik verscheidene dergelijke scholen in de Verenigde Staten en volgde er intensieve training sessies. Het was een openbaring om te zien hoe ideeën en tools die ik reeds kende en toepaste als project management technieken in de computerwereld konden bijdragen om problemen in onderwijs op te lossen. Het was ook een verrassing te zien hoe ALCs geweldloze communicatie gebruiken. Ik wil nu de volgende stap wagen, en deze methodes naar België brengen.

Ik volg opleiding geweldloze communicatie, en neem de eerste stappen in deze transformerende wereld.

Ik ben gecertificeerd Agile Project Manager, Scrum Master en Scrum Product Owner.

Agile Learning Center Talent-in

 

Inschrijven

Uw kind inschrijven doet u door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen. Vervolgens ontvangt u een automatische e-mail met betalingsinfo. Zodra wij uw inschrijving en de volledige betaling hebben ontvangen is de inschrijving definitief.

Keuze kamp

Gegevens kindGegevens ouder 1
Gegevens ouder 2Medische gegevens

Toestemming gebruik beeldmateriaal

De weg naar Orvita

Nieuwsbrief

Privacybeleid

Contact

Orvita

  • Textielstraat 17, 9000 Gent
  • Marie: 0488 23 90 48
    Stijn: 0494 33 16 67
  • info@orvita.be
  • BE41 9730 7958 6110