Privacybeleid

Orvita hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In dit privacybeleid willen wij heldere en transparante info geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy.

Waarom verwerkt Orvita persoonsgegevens?

Orvita verwerkt persoonsgegevens omwille van onderstaande doelen.

Algemeen

 • In functie van de communicatie tussen Orvita en personen die contact hebben opgenomen met Orvita.
 • In functie van het versturen van nieuwsbrieven en informeren van personen die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden.
 • In functie van goed bestuur en organisatorische werking: kwaliteitszorg, verwerken van klachten en interne communicatie.

Kampen en activiteiten

 • Om te kunnen inschrijven voor kampen of activiteiten van Orvita en de daarbij horende administratie in orde te brengen.
 • Om de communicatie tussen Orvita en de ouders/voogden omtrent de activiteiten en kampen te realiseren.
 • Om het kwalitatief verloop van kampen of activiteiten te kunnen waarborgen.

Wie heeft toegang tot de verwerkte persoonsgegevens?

De opgegeven persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door volgende personen.

Algemeen

De personen die instaan voor de administratie en communicatie vanuit Orvita kunnen deze persoonsgegevens inkijken en gebruiken volgens bovenstaande doelen.

Kampen en activiteiten

Begeleiders van het kamp/activiteit kunnen de persoonsgegevens van de ingeschreven kinderen inkijken in functie van een kwalitatief verloop van het kamp en met het oog op communicatie met ouders/voogden. In functie van een kwalitatief verloop van kampen en activiteiten kunnen persoonsgegevens van de ingeschreven kinderen worden doorgegeven aan derden. Hierbij gaat het o.a. over verzekeringen, subsidies, en in functie van de medische behandeling in geval van een ongeluk of ziekte.

Derden

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden in functie van een kwalitatief verloop van kampen en activiteiten en indien een officiële instantie hier om verzoekt. Naast deze uitzondering worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u daar de expliciete toestemming voor geeft.

U heeft inzagerecht

Indien u wenst te weten welke persoonsgegevens Orvita van u en uw kinderen bijhoudt kan u deze gegevens opvragen via info@orvita.be of schriftelijk op ons adres Textielstraat 17, 9000 Gent.

Welke persoongevens worden verwerkt?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen

Inschrijven kamp of activiteit

Indien u uw kind inschrijft voor een kamp of activiteit van Orvita worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam en naam kind
 • Straat, nummer en woonplaats van het kind
 • Voornaam en naam van beide ouders
 • E-mail van één van de ouders
 • Gsm- en telefoonnummer van beide ouders
 • Voornaam, naam, adres en telefoonnummer huisarts
 • Medische gegevens van het kind

Inschrijven opleiding of activiteit voor volwassenen

Indien u zich inschrijft voor een opleiding of activiteit van Orvita worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam en naam
 • Straat, nummer en woonplaats
 • E-mail
 • Gsm- en telefoonnummer
 • Naam, adres, gemeente, contactgegevens en BTW-nummer van de organisatie via welke u zich inschrijft.

Nieuwsbrief

Indien u inschrijft voor de nieuwsbrief worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voornaam en naam
 • Uw e-mailadres

Contactformulier

Indien u contact opneemt via het contactformulier op de website van Orvita worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voornaam en naam
 • Uw e-mailadres

Bezoek website

Indien u de website van Orvita bezoekt worden standaard geen persoonsgegevens door Orvita bijgehouden.

Andere communicatie met Orvita

Indien u communiceert met Orvita, persoonlijk, via mail, telefoon, videoconferentie, sociale media of een ander communicatiemiddel, worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt in functie van deze communicatie en om toekomstige communicatie te vereenvoudigen. Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Uw voornaam en naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw gsm- en telefoonnummer
 • Uw gebruikersnaam van het gebruikte communicatiemiddel
 • Eventueel andere persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft doorgegeven.

Uw gegevens verwijderen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail naar info@orvita.be sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Orvita, textielstraat 17, 9000 Gent. Orvita tracht binnen 7 werkdagen na ontvangst aan uw verzoek te voldoen.

Gebruik beeldmateriaal

Op tijdens onze activiteiten kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden om te delen met de deelnemers, hun gezin en geïnteresseerden als herinnering en als sfeerbeelden van de kampen en activiteiten. Daarnaast gebruiken wij dit beeldmateriaal ook graag als promotiemateriaal voor Orvita en diens directe partners Kind in Vertrouwen en Diep in Jezelf zowel online als in drukwerk. Wij gebruiken geen herkenbaar beeldmateriaal van u of uw kind zonder de uitdrukkelijke toestemming van u en uw kind. Deze toestemming duidt u aan op het inschrijvingsformulier van de activiteit. Indien u toestemming geeft, houdt dit in dat zowel u als uw kind akkoord gaan met deze toestemming. U kan volgende toestemmingen geven:

 • Beeldmateriaal van u of uw kind mag verspreid worden onder de deelnemers van de activiteit en hun gezin.
 • Beeldmateriaal van u of uw kind mag publiek getoond en gedeeld worden o.a. via orvita.be en sociale media.
 • Beeldmateriaal van u of uw kind mag gebruikt worden voor promotie van Orvita en diens directe partners Kind in Vertrouwen en Diep in Jezelf.

In functie van de organisatie en het kwalitatieve verloop van activiteiten kan beeldmateriaal van activiteiten van Orvita worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van subsidies.

Privacybeleid andere websites

Op de website van Orvita zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@orvita.be. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden op elk ogenblik het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Privacybeleid goedgekeurd op 30 juni 2020.