Raising our children, raising ourselves

Transforming parent-child relationships from reaction and struggle to freedom, power and joy

Naomi Aldort
language
Engels
2006
00:00:00

In dit boek focust Noami erop om je eigen gedachten steeds opnieuw los te koppelen van kind. Om zo het kind in elke situatie met een open blik te kunnen zien in het moment. Ze geeft vele voorbeelden van hoe onze eigen gedachten in de weg zitten om het kind echt te zien en hoe je deze gedachten kan transformeren door gedachtenonderzoek. Daarnaast focust ze op het luisteren naar kinderen, waarbij je het kind echt ziet, in haar waarde laat en ruimte geeft aan alle gevoelens. Duidelijk geïnspireerd door geweldloze communicatie en in lijn met Aware Parenting.

Ze geeft soms ook aan dat je niet perfect hoeft te zijn en dat je stap voor stap kan groeien om op deze manier om te gaan met kinderen. Belangrijk om dit mee te nemen als je het boek leest, zodat je met mildheid kan kijken naar hoe je met kinderen omgaat.

Het boek resoneert enorm met de visie Orvita. Trachten je eigen triggers en angsten niet te projecteren op kinderen. Maar met kinderen om te gaan vanuit verbinding en hen echt de ruimte en het vertrouwen te geven om hun eigen pad te bewandelen.