Attachment Play

How to solve children's behavior problems with play, laughter, and connection

2013

Aletha J. Solter is de grondlegger van Aware Parenting. In dit boek ontdek je de kracht van spelen om het sociaal-emotionele welzijn van kinderen te bevorderen. Hoe kan je spelen gebruiken om om te gaan met conflicten? En hoe kan je moeilijke of traumatische situaties helpen verwerken met spelen en lachen?

Bij Orvita kennen we de sociale-emotionele kracht van spelen en gebruiken dit in onze dagdagelijkse werking. Om te verbinden met kinderen, empathisch te luisteren, om te gaan met conflicten en om pijnlijke en traumatische situaties te verwerken. Omdat we bij Orvita ons richten op de behoeften achter het gedrag, spreken we liever niet van ‘gedragsproblemen’.