boek

A new morning – Co-create school with the children

The story, practice and results of an innovative school

Bas Rosenbrand was medeoprichter en facilitator op Iederwijs. Deze democratische school heeft bestaan van 2002 t.e.m. 2008 in Schoonhoven en Lopik (Nederland). Bas neemt je mee in het levensverhaal van de school. Het boek staat vol met concrete ervaringen en inzichten van Bas en andere facilitators in interactie met kinderen en ouders. Voor Orvita geeft…

account_circle Bas Rosenbrand

event 2021

Changing our minds

How children can take control of their own learning

Naomi Fisher is klinisch psychololoog, gespecialiseerd in autisme en trauma. Ze werkt o.a. met kinderen met speciale onderwijsnoden. En ze heeft haar eigen 2 kinderen unschooled. In haar boek brengt Naomi onderzoek, theorie en praktijk omtrent leren samen. En neemt je mee in de wereld van zelfsturend leren of unschooling. Volgende thema’s komen o.a. aan…

account_circle Naomi Fisher

event 2021

De taal van huilen

Positief omgaan met huilen en boosheid van baby’s en kinderen tot 8 jaar

In dit boek krijg je helderheid over waarom kinderen huilen en hoe hiermee om te gaan. Huilen is een manier om stress te ontladen en trauma te verwerken. Liefdevolle aandacht en ruimte geven aan het huilen bevordert de ontlading. Bij Orvita krijgen kinderen en jongeren alle ruimte om te huilen en te ontladen en we…

account_circle Aletha Solter

event 2020

Evidence that self-directed education works

Werkt zelfsturend leren echt? Dit boek is een verzameling van artikels waarin Peter Gray wetenschappelijk bewijst dat zelfsturend leren of unschooling echt werkt. Zo staat er een onderzoek in beschreven over hoe het gaat met volwassen unschoolers en van ouders van unschoolers.

account_circle Peter Gray

event 2020

How children acquire “academic skills without formal instruction

Kinderen die opgroeien in een omgeving waar lezen en rekenen alomtegenwoordig is, hoeven niet geleerd te worden hoe te lezen of te rekenen. Ze leren die vaardigheden doorheen hun dagdagelijkse bezigheden. In dit boek haalt Peter Gray bewijs aan dat dit zo is.

account_circle Peter Gray

event 2020

Mother nature’s pedagogy

Biological foundations for children’s self-directed education

Kinderen leren van nature vanuit zelfsturing. Ze zijn speels, nieuwsgierig, sociaal, avontuurlijk en hebben het verlangen om te leren wat nodig is om te leven in de cultuur waar ze opgroeien. In een reeks artikels samengebracht in dit boek, beschrijft Peter Gray vanuit wetenschappelijk onderzoek dat dit zo is.

account_circle Peter Gray

event 2020

The Highest Common Denominator

Using Convergent Facilitation to Reach Breakthrough Collaborative Decisions

In dit boek beschrijft Miki Kasthan uitgebreid hoe je groepen kan faciliteren om beslissingen te nemen waarbij echt rekening gehouden wordt met ieders behoeften. Bij Orvita noemen we dit consent op basis van behoeften en Miki Kashtan spreekt over ‘convergent facilitation’. Miki beschrijft dus het beslissingsproces dat we ook bij Orvita gebruiken. Je kan het…

account_circle Miki Kashtan

event 2020

What if school creates dyslexia?

Wat als school dyslexie creëert? In dit boek worden heel wat aannames over dyslexie in vraag gesteld en herbekeken. Dyslexie kan je op 2 manieren bekijken: enerzijds aangeboren verschillen in taalvaardigheid en anderzijds een leerprobleem. Je creëert dyslexie (als leerprobleem) doordat kinderen verplicht worden te lezen en schrijven als ze er nog niet klaar voor…

account_circle Je’anne Clements

event 2020

Papa, ik ga niet meer naar school

Dit is het verhaal van Louis, school drop out op 14 jaar. Geschreven door een vader en zijn zoon. Het boek neemt je mee langs Louis’ levensreis en geeft jou een inkijk in onze gedachten, gevoelens en twijfels. Bovenal is dit een boek over hoop, geloof en vertrouwen. In het unieke potentieel van elk kind.…

account_circle Jan De Keyser en Louis De Keyser

event 2019

Unschooled

Raising curious, well-educated children outside the conventional classroom

In dit boek krijg je inzicht over wat er mogelijk is als je kinderen de ruimte geeft om in vrijheid leven en leven. In het boek komt o.a. het volgende aan bod: Wat is unschooling? Hoe leren kinderen als ze zelf kiezen wat ze doen, zoals lezen, schrijven en rekenen. Verschillende vormen van unschooling zoals…

account_circle Kerry McDonald

event 2019

Leven zonder school

Waarom de school aan de basis ligt van de leerproblemen van uw kind

Dit boek verkent de boeiende levens van unschoolers en laat zien waarom de leer- en gedragsproblemen van je kinderen meer te maken hebben met de school dan met je kind.

account_circle Johan van Eeckhout en Freddy Bonnu

event 2018

Unschooling to university

Relationships matter most in a world crammed with content

Judy Arnall zoomt uitgebreid in op de mogelijkheden van unschooling. Wat is unschooling? Wat zijn de academische, sociale, emotionele en lichamelijke voordelen van unschooling? Hoe realiseer je unschooling in de praktijk? Unschooling op verschillende leeftijden.

account_circle Judy Arnall

event 2018

Besluit met consent

Handboek voor effectief en gelijkwaardig samenwerken binnen bedrijven, organisaties en teams

Het boek beschrijft de achtergrond en praktische toepassing van de methode besluiten met consent. Deze methode houdt in dat een besluit wordt genomen wanneer geen van de aanwezigen overwegend bezwaar heeft tegen het besluit. Bij Orvita nemen we ook besluiten met consent, we doen dit wel wat anders, want we kiezen ervoor om eerst te…

account_circle Baudy Wiechers en Rachel Kruk

event 2017

Het gedwongen onderwijs voorbij

Een pleidooi voor het realiseren van de rechten van het kind binnen het onderwijs

Dit boek laat zien dat de essentie van het huidige onderwijssysteem is gebaseerd op de maatschappij van 200 jaar geleden. Er worden een aantal mythes van het onderwijs beschreven, zoals: meer onderwijs is beter, onderwijs is leren, toetsen leidt tot beter onderwijs, kinderen hebben sturing nodig, docenten krijgen de ruimte als professional en kinderen pesten…

account_circle Peter Hartkamp

event 2016

Geweldloos communiceren, hoe doe je dat?

Een bundel van de vertaling van 6 Engelse boekjes over geweldloze communicatie. Allemaal geschreven door Marshall Rosenberg, de grondlegger van geweldloze communicatie. Eén van de hoofdstukken is Kinderen met compassie opvoeden. In de inleiding van dit hoofdstuk maakt Marshall duidelijk hoe snel mensen een kind ontmenselijken, gewoon omdat het kind is. In de rest van…

account_circle Marshall Rosenberg

event 2014

Vroegkinderlijk trauma

Zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren

We weten dat ervaringen in de moederschoot, of tijdens het geboorteproces of de eerste levensjaren zo overweldigend kunnen zijn dat het ongeboren en pasgeboren kinderen traumatiseert. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij lichamelijke of psychische nood van de moeder, complicaties bij de bevalling, abortuspogingen, medische behandelingen, verwaarlozing en zorg voor het kind die de wezenlijke gevoelens…

account_circle Franz Ruppert

event 2014

Attachment Play

How to solve children’s behavior problems with play, laughter, and connection

Aletha J. Solter is de grondlegger van Aware Parenting. In dit boek ontdek je de kracht van spelen om het sociaal-emotionele welzijn van kinderen te bevorderen. Hoe kan je spelen gebruiken om om te gaan met conflicten? En hoe kan je moeilijke of traumatische situaties helpen verwerken met spelen en lachen? Bij Orvita kennen we…

account_circle Aletha Solter

event 2013

Free to Learn

Why unleaching the instinct to play will make our children happier, more self-reliant and better students for live

Ontwikkelingspsycholoog Peter Gray geeft aan dat om kinderen optimaal te laten ontwikkelen in een veranderende wereld, we best het vertrouwen geven aan kinderen om aan het roer te staan van hun eigen leren en ontwikkeling. Gebaseerd op onderzoek vanuit antropologie, psychologie en geschiedenis toont Gray aan dat spelen de belangrijkste manier is hoe kinderen leren,…

account_circle Peter Gray

event 2013

Het weerbare kind

Traumawerk bij kinderen

‘Het weerbare kind’ van Peter A. Levine en Maggie Kline is een praktische gids die ouders en andere opvoeders helpt bij het voorkomen en omgaan met geestelijke trauma’s bij kinderen door middel van traumatherapie Somatic Experiencing. Het is geschreven door Peter Levine, de grondlegger van de lichaamsgerichte traumatherapie Somatic Experiencing, en Maggie Kline.

account_circle Peter Levine en Maggie Kline

event 2009

Play

How it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the soul

Stuart Brown heeft zich volop verdiept in de kracht van spelen. Zo heeft hij duizenden interviews over spelen gedaan met diverse mensen, spelende dieren geobserveerd en spelen onderzocht op neurologisch en psychologisch gebied. In dit boek benadrukt hij het enorme belang van de kracht van spelen. Spelen is een fundamentele biologische drive zoals slapen en…

account_circle Stuart Brown en Christopher Vaughan

event 2009

De tijger ontwaakt

Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie

Als de lichamelijke spanning die opkomt in een bedreigende situatie niet wordt ontladen, dan blijft deze in het lichaam zitten. Die opgekropte spanning zorgt voor het ontstaan van trauma. In dit boek krijg je een heldere uitleg over hoe trauma ontstaat en hoe je trauma kan verwerken via ‘Somatic experiencing’. Somatic experiencing is een lichaamsgerichte…

account_circle Peter Levine

event 2007

Geweldloze communicatie

Ontwapenend, doeltreffend en verbindend

Basisboek geweldloze communicatie door Marshall Rosenberg. Hij is de grondlegger van het gedachtegoed van geweldloze communicatie.

account_circle Marshall Rosenberg

event 2006

Raising our children, raising ourselves

Transforming parent-child relationships from reaction and struggle to freedom, power and joy

In dit boek focust Noami erop om je eigen gedachten steeds opnieuw los te koppelen van kind. Om zo het kind in elke situatie met een open blik te kunnen zien in het moment. Ze geeft vele voorbeelden van hoe onze eigen gedachten in de weg zitten om het kind echt te zien en hoe…

account_circle Naomi Aldort

event 2006

Respectvolle ouders, respectvolle kinderen

7 sleutels om conflicten binnen het gezin om te keren naar samenwerking

Het boek gaat over hoe geweldloze communicatie toepassen in het gezin met kinderen. Het is een gids naar een respectvolle en open communicatie binnen het gezin, waardoor behoeften besproken en vervuld worden en conflicten kunnen worden omgezet in samenwerking.

account_circle Sura Hart en Victoria Kindle Hodson

event 2006

Opgroeien in vertrouwen

Opvoeden zonder straffen en belonen

Straffen en belonen zijn een vorm van manipulatie om ervoor te zorgen dat kinderen doen wat jij graag wil. Ze doen dit dan niet vanuit intrinsieke motivatie, maar om straf te vermijden of een beloning te verkrijgen. Kinderen die opgroeien zonder straffen en belonen, leven in het nu, durven fouten te maken, blijven nieuwsgierig en…

account_circle Justin Mol

event 2005

1 2 > >>

Ga naar inspiratiepagina over