Unschooled

Raising curious, well-educated children outside the conventional classroom

Kerry McDonald
language
Engels
2019
00:00:00

In dit boek krijg je inzicht over wat er mogelijk is als je kinderen de ruimte geeft om in vrijheid leven en leven. In het boek komt o.a. het volgende aan bod: Wat is unschooling? Hoe leren kinderen als ze zelf kiezen wat ze doen, zoals lezen, schrijven en rekenen. Verschillende vormen van unschooling zoals unschooling thuis en zelfsturend leren in democratische scholen, en meer.