What if school creates dyslexia?

2020

Wat als school dyslexie creëert? In dit boek worden heel wat aannames over dyslexie in vraag gesteld en herbekeken. Dyslexie kan je op 2 manieren bekijken: enerzijds aangeboren verschillen in taalvaardigheid en anderzijds een leerprobleem. Je creëert dyslexie (als leerprobleem) doordat kinderen verplicht worden te lezen en schrijven als ze er nog niet klaar voor zijn. Vanaf dat je het label dyslexie geeft aan een kind, dan creëer je meer problemen. Doordat de focus ligt op een probleem, geeft dit stress en presteert het kind minder. Dit en nog meer over dyslexie lees je in dit boek.

Bij Orvita kiezen we ervoor om kinderen geen labels te geven. We vertrouwen erop dat kinderen leren wat ze nodig hebben in hun leven, op een moment dat ze hier klaar voor zijn en ervoor kiezen om dit te leren. Bovendien gaat het leren dan ook veel vlotter. Dit boek bevestigd waarom een kind een label geven voor een leerprobleem contraproductief is.